Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sant Joan Despí
  144  expedients - Pàgina  (7  de  8)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Castelldefels   Pla especial urbanístic   10/09/2004   pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat 
    Vilafranca del Penedès   Pla especial urbanístic   09/06/2006   Pla especial d'infraestructures corresponent al projecte anomenat Gaseoducte l'Arboç-Planta de Barcelona 
    Sant Joan Despí   Pla especial urbanístic   26/11/2004   pla especial urbanístic per a l'assignació d'usos d'aparcament públic al subsòl del terreny ubicat al carrer Francesc Macià, 8 
    Sant Joan Despí   Pla especial urbanístic   03/11/2006   Modificació del Pla especial urbanístic d'assignació d'ús d'aparcament del subsòl del terreny ubicat al carrer de Francesc Macià, 8 
    Sant Joan Despí   Pla especial urbanístic   01/09/2008   Pla especial urbanístic per a l'ordenació del subsòl dels espais verds públics, clau 6b, dels polígons d'actuació PA-3, PA-4 i PA-7 del Pla general metropolità 
    Sant Joan Despí   Pla especial urbanístic   10/12/2008   Pla especial per a la fixació d'usos en el sector del cementiri del parc de la Fontsanta 
    Sant Joan Despí   Pla especial urbanístic   08/11/2013   Pla especial de fixació d'usos de serveis higiènics i restauració amb serveis de menjar al parc urbà metropolità Fontsanta 
    Sant Joan Despí   Pla especial urbanístic   02/08/2018   Pla especial de regulació d'usos comercials als prinicpals eixos 
    Castelldefels   Modificació pla especial urbanístic   18/09/2015   Revisió del Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat 
    Sant Joan Despí   Modificació pla especial urbanístic   24/02/2015   Modificació del Pla especial d'adequació de normativa del polígon industrial Fontsanta 
    Sant Joan Despí   Modificació pla especial urbanístic   21/09/2016   Modificació del Pla especial d'adequació de normativa del polígon industrial Fontsanta 
    Sant Joan Despí   Modificació pla especial urbanístic   18/07/2017   Modificació del Catàleg i Pla especial de protecció i rehabilitació del patrimoni històric-artístic i ambiental i actualització de la fitxa 
    Castelldefels   Modificació pla especial urbanístic   13/02/2020   Modificació de l'article 29 de les Normes urbanístiques del Pla especial de protecció i millora del Parc agrari del Baix Llobregat 
    Sant Joan Despí   Pla de millora urbana   04/03/2005   pla de millora urbana de la parcel·la emplaçada entre els carrers Vallespir i Samontà, 19, dins del polígon industrial Fontsanta 
    Sant Joan Despí   Pla de millora urbana   19/10/2006   Pla de millora urbana del polígon d'actuació A-7 de la modificació del Pla general metropolità avinguda de Barcelona, carrer de la Fontsanta i carrer dels Frares 
    Sant Joan Despí   Pla de millora urbana   29/03/2006   Pla de millora urbana del PA-3, avinguda de Barcelona, 97 
    Sant Joan Despí   Pla de millora urbana   12/01/2007   Pla de millora urbana de la Unitat d'actuació 4, avinguda de Barcelona, Mare de Déu de la Mercè i carrer de la Fontsanta 
    Sant Joan Despí   Pla de millora urbana   11/11/2019   Pla de millora urbana d'ordenació d'activitats i usos en la parcel·la del carrer de Les Planes 1a, carrer Gran Capità i carrer de La Indústria 2b, de la Illa RM-16 
    Sant Joan Despí   Pla de millora urbana   04/11/2019   Pla de millora urbana del polígon PA9, de la Modificació del Pla general metropolità delimitat per l'avinguda de Barcelona, carrer Fontsanta i carrer dels Frares 
    Sant Joan Despí   Pla de millora urbana   11/11/2019   Pla de millora urbana del polígon PA2 de la Modificació del Pla general metropolità, delimitat per l'avinguda de Barcelona, carrer Fontsanta i carrer dels Frares  
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya