Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Vallès Oriental , La Roca del Vallès
  51  expedients - Pàgina  (1  de  3)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Abrera   Pla director urbanístic   22/04/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'establiment de la Línia Orbital Ferroviària 
    Cardedeu   Pla director urbanístic   21/12/2010   Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Vallès Oriental 
    La Roca del Vallès   Pla general d'ordenació urbana   21/06/1991   Pla general d'ordenació 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    01/10/1993   Modificació del Pla general d'ordenació del sector Sud de Can Borrell 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    30/11/1994   Modificació puntual del Pla general d'ordenació corresponent a les alineacions dels carrers Reixac i Transversal 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    25/06/1997   Modificació puntual del Pla general d'ordenació 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    09/09/1998   Modificació puntual PGO anomenada Pas de l'equipament esportiu de can Font de la Parera a equipament vari c. Indústria 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    07/03/2002   Modificació puntual del PGO del sector SPR-3, Santa Agnès de Malanyanes 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    29/08/2003   Modificació puntual del Pla general d'ordenació àmbit unitats d'actuació 13, 14 i 15 de Santa Agnès de Malanyanes 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    05/08/2004   modificació puntual del Pla general d'ordenació del sector can Font de la Parera 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    28/06/2004   modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit del Centre Penitenciari de Quatre Camins 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    08/09/2011   modificació puntual del Pla general d'ordenació del sector SPR-4 les Hortes i terrenys annexes 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    30/07/2007   Modificació puntual del Pla general d'ordenació relatiu als sistemes d'equipaments públics i inclusió dels sistemes d'habitatges dotacionals públics 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    09/11/2007   Modificació puntual del Pla general d'ordenació en l'àmbit de la clau 7a  
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    23/01/2009   Modificació puntual del Pla general d'ordenació en l'àmbit de la UA-14, el Molí 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    30/10/2009   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de l'illa delimitada pels carrers Canàries, Navarra i València del barri de la Torreta 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    10/09/2012   Modificació puntual del Pla general d'ordenació sobre imprecisions normatives i errors materials 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    13/11/2012   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana consistent en l'adequació al traçat del tren d'alta velocitat 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya