Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sant Fruitós de Bages
  58  expedients - Pàgina  (1  de  3)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Manresa   Pla director urbanístic   07/12/2006   Pla director urbanístic del Pla del Bages 
    Artesa de Lleida   Pla director urbanístic   27/01/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'eix transversal ferroviari 
    Sant Fruitós de Bages   Pla director urbanístic   27/01/2017   Pla director aeroportuari de l'aeròdrom Barcelona/Bages 
    Súria   Pla director urbanístic   27/09/2018   Pla director urbanístic de l'activitat minera al Bages 
    Sant Fruitós de Bages   Revisió pla general ordenació urbana municipal    24/05/1996   Revisió del Pla general d'ordenació 
    Sant Fruitós de Bages   Modificació de pla general d'ordenació    17/09/1998   Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector residencial Nord, article 146.2 
    Sant Fruitós de Bages   Modificació de pla general d'ordenació    25/10/1999   Modificació del Pla general d'ordenació per canviar la qualificació de sòl als polígons industrials Santa Anna i Serreta 
    Sant Fruitós de Bages   Modificació de pla general d'ordenació    18/05/2000   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit de la plaça de la Vila A 
    Sant Fruitós de Bages   Modificació de pla general d'ordenació    23/05/2001   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit de la unitat d'actuació del Cementiri, UA-15a 
    Sant Fruitós de Bages   Modificació de pla general d'ordenació    03/04/2001   Modificació del Pla general d'ordenació a l'àmbit de la UA-16 
    Sant Fruitós de Bages   Modificació de pla general d'ordenació    09/04/2003   Modificació del Pla general d'ordenació a l'àmbit del sector industrial el Grau 
    Sant Fruitós de Bages   Modificació de pla general d'ordenació    09/10/2002   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit de la UA-21 (Brucardes I) i UA-22 (Brucardes II) 
    Sant Fruitós de Bages   Modificació de pla general d'ordenació    30/11/2004   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit del sector residencial est, clau 8a 
    Sant Fruitós de Bages   Modificació de pla general d'ordenació    29/03/2004   modificació del Pla general d'ordenació a l'àmbit de la unitat d'actuació 15b 
    Sant Fruitós de Bages   Modificació de pla general d'ordenació    04/05/2004   modificació puntual del Pla general d'ordenació en l'àmbit de la unitat d'actuació 7, la Rosaleda 
    Sant Fruitós de Bages   Modificació de pla general d'ordenació    23/05/2005   modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana en l'àmbit de Sant Benet 
    Sant Fruitós de Bages   Modificació de pla general d'ordenació    02/12/2005   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana en l'àmbit de la urbanització les Brucardes 
    Sant Fruitós de Bages   Modificació de pla general d'ordenació    07/11/2006   Modificació puntual del Pla general d'ordenació que afecta a la reserva de sòl de sistema viari en sòl no urbanitzable; delimitació de sòl urbanitzable delimitat discontinu i creació de noves subzones en el sector industrial carretera de Berga I, clau 9c, subsector 2 
    Sant Fruitós de Bages   Modificació de pla general d'ordenació    04/10/2006   Modificació puntual del Pla general d'ordenació en l'àmbit del nou polígon d'actuació les Escoles 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya