Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Tarragona
  157  expedients - Pàgina  (1  de  8)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Tarragona   Pla territorial general   03/02/2010   Pla territorial parcial del Camp de Tarragona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Tarragona   Pla director urbanístic   15/07/2003   modificació puntual plurimunicipal del Pla d'ordenació urbanistica municipal de Tarragona i Reus 
    Tarragona   Pla director urbanístic   23/09/2003   Pla director urbanístic de les activitats industrials i turístiques del Camp de Tarragona 
    Altafulla   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) 
    L'Ametlla de Mar   Pla director urbanístic   17/02/2006   Pla director urbanístic del sistema costaner del àmbits integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense Pla parcial aprovat (PDUSC-2) 
    Tarragona   Pla director urbanístic   18/05/2007   Modificació puntual plurimunicipal dels plans generals d'ordenació urbana de Reus i Tarragona 
    Tarragona   Pla director urbanístic   08/10/2008   Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Camp de Tarragona 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Altafulla   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) per a la correcció d'errades materials detectades 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   07/10/2014   Modificació del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) i del Pla director urbanístic dels sistemes costaners integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2) relativa a la modificació i a la unificació de les normes urbanístiques d'ambdós instruments DU 
    La Canonja    Modificació del pla director urbanístic   03/11/2014   Modificació del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Camp de Tarragona, per a deixar sense efecte l'ARE "La Canonja" 
    Tarragona   Revisió pla general ordenació urbana municipal    27/02/1995   Revisió-adaptació del pla general d'ordenació urbana 
    Tarragona   Modificació de pla general d'ordenació    19/06/2007   modificació puntual del Pla general a l'àmbit de la UA 45 de Bonavista-La Canonja 
    Tarragona   Modificació de pla general d'ordenació    31/07/2007   modificació puntual del Pla general consistent en la modificació de l'ordenança 2 clau 12 del nucli de la Canonja 
    Tarragona   Modificació de pla general d'ordenació    10/09/2008   modificació puntual de la 3a revisió del Pla general en l'àmbit de la UA 2 de La Canonja, 
    Tarragona   Modificació de pla general d'ordenació    27/03/2009   modificació puntual del Pla general per a la delimitació d'un sector de sòl urbanitzable delimitat, amb la finalitat que sigui incorporat dins l'ARE de la Canonja, 
    Tarragona   Modificació de pla general d'ordenació    19/07/2010   Modificació puntual del Pla general per al canvi de zonificació de les zones verdes que es traslladen del Castell de Masricart al Pla parcial 16 
    Tarragona   Modificació de pla general d'ordenació    19/06/2012   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana per a la regulació del subsòl dels Sistemes Urbanístics de titularitat pública a l'àmbit del Pla Especial de la Parta Alta 
    Tarragona   Modificació pla ordenació urbanística municipal    18/02/2015   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbana municipal al sistema costaner i portuari (CLAU 1) 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya