Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Tarragona
  156  expedients - Pàgina  (2  de  8)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Tarragona   Modificació pla ordenació urbanística municipal    07/04/2015   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal consistent en la redistribució de part de l'aprofitament dins del PERI 6 (Zona del gas), en els terrenys amb façana a l'avinguda Roma i el passeig de l'Independència 
    Tarragona   Modificació pla ordenació urbanística municipal    24/10/2016   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal consistent a regular les zones on és permès implantar centres de culte 
    Tarragona   Modificació pla ordenació urbanística municipal    07/07/2015   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal que té per objecte el canvi de qualificació de diversos àmbits de sòl urbans consolidats destinats als sistemes de zones verdes i equipaments 
    Tarragona   Modificació pla ordenació urbanística municipal    15/11/2017   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PPU-62 "Sector Culubret" i PPU-41 "Vall del Llorito" 
    Tarragona   Modificació pla ordenació urbanística municipal    04/01/2019   Modificació puntual POUM Avinguda Catalunya 50  
    Tarragona   Modificació pla ordenació urbanística municipal    10/03/2020   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la seva adaptació al pla director costaner PDUSC 1 i PDUSC 2 
    Tarragona   Modificació pla ordenació urbanística municipal    16/11/2018   Modificació puntual de l'agenda econòmica i objectius del POUM, relativa al sector del PMU 34, Gimnàstic de Tarragona-Arrabassada 
    Tarragona   Modificació pla ordenació urbanística municipal    26/06/2018   MP POUM per esmenar errada de titularitat equipament sanitari C/ Móra d'Ebre-C/ Menorca, persentat per Fundació Santa Tecla 
    Tarragona   Modificació pla ordenació urbanística municipal    22/05/2019   Modificació puntual del POUM amb l'objecte de modificar les determinacions de l'Agenda i Estudi Econòmic pel que fa als àmbits Pla parcial urbanístic 1 i Polígon d'actuació urbanística 58a 
    Tarragona   Modificació pla ordenació urbanística municipal    16/11/2018   Correció errades provinents de la transcripció cartogràfica del Pla d'ordenació urbanística municipal  
    Tarragona   Modificació pla ordenació urbanística municipal    23/04/2019   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PMU-13b 
    Tarragona   Modificació pla ordenació urbanística municipal    02/07/2018   Modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per l'adaptació a la Llei 13/2014, de 30 d'octubre d'Accessibilitat 
    Tarragona   Modificació pla ordenació urbanística municipal    25/01/2019   Modificació puntual del POUM a l'àmbit del PPU-43, Sector Mas d'en Sorder 
    Tarragona   Modificació pla ordenació urbanística municipal    22/05/2019   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de Tarragona, Teatre Romà, Cases Barates i Sant Pere i Sant Pau 
    Tarragona   Modificació pla ordenació urbanística municipal    12/08/2020   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a la zona del centre històric de la Part Alta 
    Tarragona   Modificació pla ordenació urbanística municipal    09/09/2020   Modificació puntual de l'article 188 de les normes del Pla d'ordenació urbanística municipal de Tarragona, que regula les condicions d'edificació i d'ús de la clau 14a1 
    Tarragona   Pla parcial d'ordenació   -   Pla parcial Gran Industria 
    Tarragona   Pla parcial d'ordenació   26/04/1995   modificació del pla parcial "La Granja" 
    Tarragona   Pla parcial d'ordenació   26/04/1995   Pla parcial núm. 20 "sector Llevant" 
    Tarragona   Pla parcial d'ordenació   07/07/2010   Pla parcial núm. 34, sector accés a la Canonja 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya