Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Castelldefels
  149  expedients - Pàgina  (1  de  8)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Badalona   Pla director urbanístic   19/07/1976   Pla general metropolità 
    Altafulla   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) 
    L'Ametlla de Mar   Pla director urbanístic   17/02/2006   Pla director urbanístic del sistema costaner del àmbits integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense Pla parcial aprovat (PDUSC-2) 
    Altafulla   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) per a la correcció d'errades materials detectades 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   07/10/2014   Modificació del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) i del Pla director urbanístic dels sistemes costaners integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2) relativa a la modificació i a la unificació de les normes urbanístiques d'ambdós instruments DU 
    Badalona   Modificació de pla general d'ordenació    22/04/1983   Modificació del Pla general metropolità derivada del Pla especial de Sanejament metropolità a l'objecte de les reserves de terrenys per a les instal·lacions tècniques 
    Badalona   Modificació de pla general d'ordenació    11/02/1987   Modificació del Pla general metropolità en l'àmbit de la zona costanera 
    Badalona   Modificació de pla general d'ordenació    05/12/1988   Modificació del Pla general metropolità de determinats articles de les Normes urbanísitques 
    Badalona   Modificació de pla general d'ordenació    03/10/1988   Modificació de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità referent a l'ús industrial regulat a l'article 129 
    Badalona   Modificació de pla general d'ordenació    06/04/1987   Transcripció a escala 1:2000 de les determinacions de les zonificacions del Pla general metropolità 
    Castelldefels   Modificació de pla general d'ordenació    06/04/1987   Transcripció de les determinacions dels plànols a escala 1:5000 a 1:2000 del Pla general metropolità i Correcció d'errada material 
    Castelldefels   Modificació de pla general d'ordenació    14/09/1990   MPG SECTOR CAN AYMERICH 
    Castelldefels   Modificació de pla general d'ordenació    15/02/1991   MPG SECTOR VISTA ALEGRE I CAN VINADER 
    Gavà   Modificació de pla general d'ordenació    16/08/1991   Modificació del Pla general metropolità al sector del Camí Ral 
    Gavà   Modificació de pla general d'ordenació    23/06/1993   Modificació del Pla general metropolità al sector del Pla de Carat 
    Castelldefels   Modificació de pla general d'ordenació    26/06/1996   Modificació del Pla general metropolità al sector Barri de la Ribera 
    Castelldefels   Modificació de pla general d'ordenació    26/07/1995   Modificació del Pla general metropolità del sector de la factoria Rocalla 
    Castelldefels   Modificació de pla general d'ordenació    29/06/1998   Modificació del Pla general metropolità a la plaça Colom 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya