Contacto      Català      Ayuda   

  Inicio  > Consulta > Resultados de la consulta Volver  
     Resultados de la consulta      
   Criterios de búsqueda  Sant Joan Despí
  148  expedientes - Página  (6  de  8)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Sant Joan Despí   Plan especial   10/02/1993   Pla especial d'assignació d'ús d'estació de servei a l'illa delimitada per l'avinguda Baix Llobregat, Sabina Mitjavila, Baronessa i Gaspar Fàbrega 
    Sant Joan Despí   Plan especial   22/10/1993   Pla especial d'ordenació d'usos i volumetria de les parcel·les 4a i b, i E-1 del Polígon residencial Sant Joan Despí 
    Sant Joan Despí   Plan especial   17/12/1993   Modificació puntual i consolidació de l'edificació en l'àmbit del Pla especial de reforma interior de Can Po Cardona 
    Sant Joan Despí   Plan especial   29/05/1995   Pla especial de reforma interior de l'àmbit delimitat per la carretera BV-2001, l'avinguda Barcelona, el carrer Rius i Taulet i el límit terme municipal de Cornellà 
    Sant Joan Despí   Plan especial   09/09/1998   Pla especial d'assignació d'ús i ordenació del sector delimitat pels carrers Francesc Macià, Creu d'en Muntaner i passeig del Canal 
    Sant Joan Despí   Plan especial   13/09/2000   Modificació de l'articulat de l'ordenança del Pla especial d'adequació a normativa del polígon industrial Fontsanta 
    Sant Joan Despí   Plan especial   08/09/1997   Pla especial d'assignació d'usos d'estacions de servei a la carretera BV-2001, punt quilomètric 2,350 
    Sant Joan Despí   Plan especial   05/03/1997   Pla especial d'alineacions i regularització d'alçades al carrer Major 
    L'Hospitalet de Llobregat   Plan especial   28/09/1998   Pla especial reserva urbana establiment xarxa ferroviària gran velocitat a les comarques del Vallès i Baix Llobregat 
    Sant Joan Despí   Plan especial   27/05/1999   Pla especial de l'illa N del Pla parcial del sector Eixample Sud-oest 
    Sant Joan Despí   Plan especial   26/07/2001   Pla especial de la deixalleria, sector situat a la cruïlla de l'avinguda del Baix Llobregat i el carrer Àngel Guimerà 
    Sant Joan Despí   Plan especial   03/03/2000   Modificació del Pla especial de rehabilitació i renovació urbana de la zona 16 de les Planes, a l'àmbit de la UA-2 
    Sant Joan Despí   Plan especial   27/04/2000   Modificació del Pla especial de referent a l'interior de la parcel·la dels carrers Vallespir, Josep Batús i Samontà al polígon industrial Fontsanta 
    Sant Joan Despí   Plan especial   06/09/2002   Pla especial de reforma interior a l'avinguda Barcelona, 109, parcel·la 5, illa S, dins el polígon industrial Fontsanta 
    Sant Joan Despí   Plan especial   21/03/2003   Pla especial de la zona 15 del carrer de la Barca 
    Sant Joan Despí   Plan especial   06/02/2004   Modificació puntual del Pla especial d'adequació a normativa del polígon industrial Fontsanta, a l'emplaçament de l'avinguda Mare de Déu de Montserrat, 21 
    Sant Joan Despí   Plan especial   19/02/2014   Modificació puntual del Pla especial de canvi de qualificació i reforma interior del sector Pla del Vent 
    Sant Joan Despí   Plan especial   03/08/2016   Modificació del Pla especial de canvi de qualificació i reforma interior del sector Pla del Vent 
    Sant Joan Despí   Plan especial protección patrimonio y catálogo   23/06/1995   Catàleg i Pla especial de protecció i rehabilitació del patrimoni arquitectònic 
    Sant Joan Despí   Plan especial protección patrimonio y catálogo   04/09/1996   Incorporació al Catàleg i Pla especial de protecció i rehabilitació del patrimoni de la fitxa del Centre del Foment 
v.3.1.1 © 2011 Generalitat de Catalunya