Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Arenys de Mar
  17  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Alella   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner 
    L'Ametlla de Mar   Pla director urbanístic   17/02/2006   Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner per a la correcció d'errades materials detectades 
    Arenys de Mar   Pla d'ordenació urbanística municipal    03/02/2014   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Arenys de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    03/11/2017   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PAU 15, La Presentació 
    Arenys de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    15/09/2017   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, per canviar la classificació del sòl urbà no consolidat a sòl urbanitzable no delimitat 
    Arenys de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    -   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal d'errors i disfuncions 
    Arenys de Mar   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   21/11/1990   P.E. PROTECCIÓ PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 
    Arenys de Mar   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   04/09/1996   Modificació catàleg Pla especial de protecció i patrimoni arquitectònic per ampliar la protecció de l'immoble Calisay 
    Arenys de Mar   Pla especial urbanístic   27/06/2013   Pla especial del Port 
    Arenys de Mar   Pla de millora urbana   24/04/2013   Pla de millora urbana per la reordenació de volums de les parcel·les 7, 8 i 9 de la UASU número I Nacional II - Sapí 
    Arenys de Mar   Modificació pla de millora urbana   24/01/2014   Modificació del Pla de millora urbana de la UASU I Nacional II Sapí 
    Arenys de Mar   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic en relació a la finca de Can Catarineu 
    Arenys de Mar   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic entre l'Ajuntament d'Arenys de Mar i la Comunitat de Propietaris del carrer Josep Anselm Clavé 59, la TorreD'Arenys per a la cessió d'una superfície de sòl sobre rasant de 214m2 afectada de vialitat. 
    Arenys de Mar   Delimitació de la TUC   08/04/2011   Delimitació de la trama urbana consolidada  
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya