Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Arenys de Munt
  40  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Arenys de Munt   Pla general d'ordenació urbana   23/10/2003   Pla general d'ordenació 
    Arenys de Munt   Modificació de pla general d'ordenació    31/01/2006   Modificació puntual del Pla general d'ordenació relativa al sector B1 de sòl urbanitzable riera de Sobirans 
    Arenys de Munt   Modificació de pla general d'ordenació    17/02/2006   Modificació del Pla general d'ordenació número 3 relativa a la zona industrial en filera, clau A8.2 
    Arenys de Munt   Modificació de pla general d'ordenació    30/10/2006   Modificació del Pla general d'ordenació número 2 relativa a la Unitat d'actuació 6 can Co, 2 
    Arenys de Munt   Modificació de pla general d'ordenació    19/02/2009   Modificació número 4 del Pla general d'ordenació relativa a la creació d'equipaments dotacionals d'habitatge públic 
    Arenys de Munt   Modificació de pla general d'ordenació    13/02/2007   Modificació del Pla general d'ordenació urbana, la qual afecta al passatge de l'avinguda Panagall i al carrer Manolo Hugué 
    Arenys de Munt   Modificació de pla general d'ordenació    02/02/2007   Modificació del Pla general d'ordenació que afecta a la densitat dels habitatges i ocupació de la planta soterrània 
    Arenys de Munt   Modificació de pla general d'ordenació    08/09/2009   Modificació del Pla general d'ordenació referent al Torrent d'en Puig, al costat de l'antic escorxador 
    Arenys de Munt   Modificació de pla general d'ordenació    07/11/2008   Modificació puntual del Pla general d'ordenació relativa a la UA-5, can Có 
    Arenys de Munt   Modificació de pla general d'ordenació    10/11/2008   Modificació del Pla general d'ordenació referent a la zona ampliació rial Pasqual / carrer de les Suredes 
    Arenys de Munt   Modificació de pla general d'ordenació    26/03/2009   Modificació puntual 7 del Pla general d'ordenació corresponent al sector B3- can Zariquei 
    Arenys de Munt   Modificació de pla general d'ordenació    07/05/2009   Modificació puntual de les Normes urbanístiques del Pla general d'ordenació pel que fa a la regulació de l'edificació i usos 
    Arenys de Munt   Modificació de pla general d'ordenació    17/04/2012   Modificació puntual del Pla general d'ordenació relativa a la creació d'habitatge dotacional públic a l'equipament públic el Sindicat 
    Arenys de Munt   Modificació de pla general d'ordenació    26/09/2012   Modificació puntual del Pla general relativa a la zona industrial aïllada A9, en l'illa definida pel torrent d'en Puig, carrer de l'Hostal del Sol, can Bernat i Tatxonera 
    Arenys de Munt   Modificació de pla general d'ordenació    27/02/2012   Modificació puntual del Pla general relativa a la unitat d'actuació número 10, rambla Eixample 
    Arenys de Munt   Modificació de pla general d'ordenació    08/11/2013   Modificació puntual del Pla general relativa a les condicions d'ús de la zona A10 
    Arenys de Munt   Modificació de pla general d'ordenació    28/01/2015   Modificació del Pla general d'ordenació urbanística municipal respecte a la zona plaça Catalunya, 5-7 
    Arenys de Munt   Modificació de pla general d'ordenació    10/10/2018   Modificació puntual de les Normes urbanístiques, usos i paràmetres d'ordenació del Pla general d'ordenació 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya