Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Begues
  53  expedients - Pàgina  (1  de  3)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Begues   Revisió pla general ordenació urbana municipal    23/12/1997   Revisió del Pla general d'ordenació 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    26/07/2001   Modificació 5/2000 del Pla general d'ordenació 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    05/03/2001   Modificació 3/2000 del Pla general d'ordenació 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    30/09/2002   Modificació 4/2000 del Pla general d'ordenació, Pla parcial d'ordenació 10, Depuradora-Santa Eulàlia 2 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    15/12/2006   Modificació puntual del Pla general d'ordenació que consisteix en el reajustament dels paràmetres i àmbit del Pla parcial 9, la Rectoria 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    15/12/2006   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a la redifinició d'alguns conceptes i la modificació de diversos articles de les Normes urbanístiques en relació amb els edificis catalogats 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    13/02/2006   Modificació puntual 1/2005 del Pla general d'ordenació consistent en la modificació de la normativa urbanística relativa als habitatges protegits de promoció pública 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    18/05/2007   Modificació del Pla general d'ordenació per a la modificació dels paràmetres de la clau 13 MP del Pla parcial Mas Pasqual en relació amb l'illa del Camí Ral 154 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    03/06/2009   Modificació puntual número 11 del Pla general d'ordenació, que consisteix en la creació d'un sistema d'habitatge dotacional públic, assignació a la finca del carrer Ferran Muñoz 3, i flexibilització dels paràmetres d'edificabilitat dels equipaments establerts a l'article 153  
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    09/10/2009   Modificació número 10 del Pla general d'ordenació urbana, relativa a la modificació dels usos de la clau R del sòl no urbanitzable a Can Térmens 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    01/03/2013   Modificació puntual número 9 del Pla general d'ordenació, de regulació del sòl no urbanitzable 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    19/02/2010   Modificació número 12 del Pla general d'ordenacio, consistent en la concreció, canvis i puntualització de diversos aspectes dels articles de les Normes urbanístiques 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    30/06/2011   Modificació puntual número 14 del Pla general d'ordenació, Raval d'en Martí 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    23/07/2010   Modificació puntual número 13 del Pla general d'ordenació consistent en incrementar la densitat màxima de la parcel·la de l'avinguda de Sitges, 13, corresponent a la parcel·la 22-A del Projecte de reparcel·lació del Pla parcial la Parellada 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    04/08/2011   Modificació número 15 del Pla general d'ordenació, que consisteix en la delimitació del sector SUNP-2, Mas Ferrer 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    21/11/2013   Modificació número 16 del Pla general d'ordenació, consistent en la transformació com a sòl urbanitzable delimitat d'una zona de sòl no urbanitzable que confronta amb l'avinguda Mediterrània al sector de Bon Solei I 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    06/08/2013   Modificació puntual número 19 del Pla general d'ordenació per a la modificació d'alguns articles de les Normes urbanístiques per fer-los compatibles amb el Pla especial de Masies 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    15/05/2015   Modificació puntual número 18 del Pla general d'ordenació, reordenació de l'àmbit del Club de Begues 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya