Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Begues
  50  expedients - Pàgina  (1  de  3)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Begues   Revisió pla general ordenació urbana municipal    23/12/1997   Revisió del Pla general d'ordenació 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    26/07/2001   Modificació 5/2000 del Pla general d'ordenació 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    05/03/2001   Modificació 3/2000 del Pla general d'ordenació 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    30/09/2002   Modificació del Pla general d'ordenació 4/2000, Pla parcial d'ordenació 10-Depuradora-Santa Eulàlia 2 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    15/12/2006   modificació puntual del Pla general d'ordenació que consisteix en el reajustament dels paràmetres i àmbit del Pla parcial 9, la Rectoria 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    15/12/2006   modificació puntual del Pla general d'ordenació per a la redifinició d'alguns conceptes i la modificació de diversos articles de les normes urbanístiques, en relació amb els edificis catalogats 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    13/02/2006   Modificació puntual del Pla general d'ordenació consistent en la modificació de la normativa urbanística relativa als habitatges protegits de promoció pública 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    18/05/2007   Modificació Pla general d'ordenació: modificació dels paràmetres de la clau 13 MP del Pla parcial mas Pasqual en relació amb l'illa del Camí Ral 154 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    03/06/2009   Modificació puntual del Pla general d'ordenació núm. 11, que consisteix en la creació d'un sistema d'habitatge dotacional públic, assignació a la finca del carrer Ferran Muñoz 3, i flexibilització dels paràmetres d'edificabilitat dels equipaments establerts a l'art. 153  
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    09/10/2009   Modificació núm 10 del Pla general d'ordenació urbana, relativa a la modificació dels usos de la clau R del sòl no urbanitzable a can Térmens 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    01/03/2013   Modificació puntual del Pla general núm. 9 de regulació del sòl no urbanitzable 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    19/02/2010   Modificació del Pla general d'ordenacio núm. 12, consistent en la concreció, canvis i puntualització de diversos aspectes dels articles de les normes urbanístiques 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    30/06/2011   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana núm. 14, Raval d'en Martí. 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    23/07/2010   Modificació puntual 13 del Pla general d'ordenació consistent en incrementar la densitat màxima de la parcel.la de l'avinguda de Sitges, 13, corresponent a la parcel.la 22-A del Projecte de reparcel.lació del Pla parcial la Parellada 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    04/08/2011   Modificació del Pla general d'ordenació municipal número 15, que consisteix en la delimitació del sector SUNP-2, Mas Ferrer 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    21/11/2013   Modificació del Pla general d'ordenació urbana 16, consistent en la transformació com a sòl urbanitzable delimitat d'una zona de sòl no urbanitzable que confronta amb l'avinguda Mediterrània al sector de Bon Solei I 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    06/08/2013   Modificació puntual núm. 19 del Pla general d'ordenació: modificació d'alguns articles de les NNUU per fer-los compatibles amb el Pla especial de masies 
    Begues   Modificació de pla general d'ordenació    15/05/2015   Modificació puntual del Pla general d'ordenació núm. 18, reordenació de l'àmbit del Club de Begues 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya