Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Berga
  33  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Avià   Pla director urbanístic   03/08/2007   Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat 
    Berga   Pla director urbanístic   22/07/2009   Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit de les comarques centrals 
    Igualada   Modificació del pla director urbanístic   25/09/2012   Modificació del Pla director urbanístic de l'àrea residencial estratègica ARE Fàtima Nord. 
    Berga   Pla d'ordenació urbanística municipal    11/03/2005   Pla d'ordenació urbana municipal 
    Berga   Modificació pla ordenació urbanística municipal    22/04/2009   Modificació puntual 1 del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Berga   Modificació pla ordenació urbanística municipal    12/12/2011   Modificació puntual 2 del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Berga   Modificació pla ordenació urbanística municipal    03/06/2009   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal a la zona del passeig dels Abeuradors 
    Berga   Modificació pla ordenació urbanística municipal    12/12/2011   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal al càmping de Berga Resort 
    Berga   Modificació pla ordenació urbanística municipal    17/01/2012   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a ca l'Antich 
    Berga   Modificació pla ordenació urbanística municipal    01/12/2010   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de les parcel·les núms. 120 i 121 del polígon industrial la Valldan 
    Berga   Modificació pla ordenació urbanística municipal    29/05/2012   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a la part nord de la Rasa dels Molins i plaça del Doctor Saló 
    Berga   Modificació pla ordenació urbanística municipal    29/05/2012   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal al centre històric 
    Berga   Modificació pla ordenació urbanística municipal    21/02/2012   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal al sector SUD 4 Casampons 
    Berga   Modificació pla ordenació urbanística municipal    06/03/2013   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanístic municipal als sectors Sud PP2 i Sud 2.3 per dotació d'equipaments esportius 
    Berga   Modificació pla ordenació urbanística municipal    03/04/2013   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal respecte el sistema d'equipaments i serveis tècnics 
    Berga   Modificació pla ordenació urbanística municipal    19/06/2013   Modificació puntual del POUM de la clau 9B* a l'illa de C Quim Serra. 
    Berga   Modificació pla ordenació urbanística municipal    03/12/2014   Modificació puntual del POUM a l'àmbit del Torrent de Santa Eulàlia 
    Berga   Modificació pla ordenació urbanística municipal    13/08/2015   Modificacio puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de la Cabana 
    Berga   Modificació pla ordenació urbanística municipal    17/08/2015   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal al camí de Pedret 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya