Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Caldes d'Estrac
  29  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Alella   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner 
    L'Ametlla de Mar   Pla director urbanístic   17/02/2006   Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner per a la correcció d'errades materials detectades 
    Caldes d'Estrac   Revisió pla general ordenació urbana municipal    19/10/1984   REVISIÓ PLA GENERAL D'ORDENACIÓ 
    Caldes d'Estrac   Modificació de pla general d'ordenació    29/01/1997   Mod.PGO a l'àmbit de l'edifici de Can Montanyà i de la Casa de les Monges, Riera Caldes, 54-56 i carrer Santema, 1 
    Caldes d'Estrac   Modificació de pla general d'ordenació    23/11/2000   Mod.puntual PGO zona central del Litoral, tram comprès entre vies Renfe i línia platja i Riera Caldes i carrer Estació 
    Caldes d'Estrac   Modificació de pla general d'ordenació    23/12/2003   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit de les finques can Solé de Baix-la Pineda i l'Escorxador 
    Caldes d'Estrac   Modificació de pla general d'ordenació    30/10/2007   Modificació del Pla general d'ordenació de delimitació de la unitat d'actuació de les finques can Solé de Baix, la Pineda i l'Escorxador 
    Caldes d'Estrac   Modificació de pla general d'ordenació    01/03/2012   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana a l'àmbit de Les Escoles 
    Caldes d'Estrac   Modificació de pla general d'ordenació    16/05/2012   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana corresponent a la finca can Nadal 
    Caldes d'Estrac   Modificació de pla general d'ordenació    28/07/2011   Modificació del Pla general d'ordenació urbana, a la zona de can Comas que inclourà també de manera vinculada la requalificació i ordenació de l'àmbit de la finca en sòl urbà del Camí Ral, 34, 36 i 38 
    Caldes d'Estrac   Modificació de pla general d'ordenació    13/07/2010   Modificació del Pla general d'ordenació urbana dels articles 13, 18, 23 i 31 
    Caldes d'Estrac   Modificació de pla general d'ordenació    06/02/2012   Modificació del Pla general d'ordenació a l'àmbit de la baixada del Sergent 
    Caldes d'Estrac   Modificació de pla general d'ordenació    17/07/2017   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de l'article 23 de les Normes urbanístiques pel que fa a les definicions dels usos segons la funció urbanística 
    Caldes d'Estrac   Text refós normes urbanístiques planejament general    02/12/2005   Text refós de les normes urbanístiques del planejament general 
    Caldes d'Estrac   Programa d'actuació urbanística   26/11/2007   Programa d'actuació urbanística del sector la Fornaca 
    Caldes d'Estrac   Pla parcial d'ordenació   27/02/1991   P.P. TORRE VELLA 
    Caldes d'Estrac   Pla parcial d'ordenació   13/02/2001   Pla parcial del sector la Fornaca 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya