Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Callús
  29  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Manresa   Pla director urbanístic   07/12/2006   Pla director urbanístic del Pla del Bages 
    Súria   Pla director urbanístic   27/09/2018   Pla director urbanístic de l'activitat minera al Bages 
    Callús   Revisió pla general ordenació urbana municipal    17/12/1998   Revisió del Pla general d'ordenació 
    Callús   Modificació de pla general d'ordenació    14/10/2003   modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit de la Colònia cal Cavaller 
    Callús   Modificació de pla general d'ordenació    26/03/2004   modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit del barri Bogadella 
    Callús   Modificació de pla general d'ordenació    30/09/2004   modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit de la colònia del Cortés 
    Callús   Modificació de pla general d'ordenació    11/07/2005   modificació del Pla general d'ordenació a l'àmbit del Pla especial PE-3 
    Callús   Modificació de pla general d'ordenació    11/07/2005   modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit del Pla parcial PP5 la Serreta 
    Callús   Modificació de pla general d'ordenació    16/11/2005   modificació puntual del Pla general d'ordenació amb relació a la recol·locació de sòl qualificat de parcs i jardins i d'equipaments comunitaris 
    Callús   Modificació de pla general d'ordenació    20/11/2006   Modificació puntual del Pla general d'ordenació en el paratge anomenat Heretat Antius 
    Callús   Modificació de pla general d'ordenació    26/06/2007   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per donar un ús definit al sòl destinat a equipament amb la ubicació de l'edifici anomenat Ciència i Habitatge al Pla especial PE-3  
    Callús   Modificació de pla general d'ordenació    04/07/2008   Modificació puntual del Pla general d'ordenació de la unitat d'actuació UA-7 
    Callús   Modificació de pla general d'ordenació    15/04/2008   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per augmentar la densitat d'habitatges per a la protecció oficial a l'illa R1 la Serreta 
    Callús   Modificació de pla general d'ordenació    28/01/2009   Modificació de Pla general d'ordenació, per classificar com a sòl urbà part de l'àmbit de la AA-2 i qualificar-la d'equipament docent i de zones verdes 
    Callús   Modificació de pla general d'ordenació    09/09/2011   Modificació puntual del Pla general d'ordenació de normativa urbanística i plànols d'ordenació 
    Callús   Modificació de pla general d'ordenació    20/06/2014   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit del polígon industrial Can Cavaller 
    Callús   Modificació de pla general d'ordenació    29/07/2015   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit d'una part del parc periurba AA1 i ordenació del camí dels Plans 
    Callús   Text refós normes urbanístiques planejament general    06/05/2005   text refós de les normes urbanístiques del planejament general 
    Callús   Pla parcial d'ordenació   17/07/1996   Pla parcial industrial Can Cortès 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya