Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Canovelles
  46  expedients - Pàgina  (1  de  3)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Canovelles   Pla general d'ordenació urbana   03/10/1984   Pla general d'ordenació 
    Canovelles   Modificació de pla general d'ordenació    26/07/1989   MODIF. P.G. C/ INDÚSTRIA I MONTURIOL 
    Canovelles   Modificació de pla general d'ordenació    28/06/1989   MODIF. P.G. U.A. 1 
    Canovelles   Modificació de pla general d'ordenació    29/07/1994   Modificació del Pla general d'ordenació referent a la zona industrial Can Galobardes 
    Canovelles   Modificació de pla general d'ordenació    27/07/1994   Adaptació del Pla general d'ordenació al Pla especial de la Ronda nord i est de Granollers tram Canovelles 
    Canovelles   Modificació de pla general d'ordenació    15/10/1990   MODIF. P.G. ARTICLE 102.3 NORMES URBANÍSTIQUES 
    Canovelles   Modificació de pla general d'ordenació    04/02/1991   MODIF. P.G. ARTICLES 167-E i 171-D 
    Canovelles   Modificació de pla general d'ordenació    23/10/1991   Modificació del Pla general d'ordenació per a l'ampliació de la zona d'equipaments destinada a cementiri 
    Canovelles   Modificació de pla general d'ordenació    14/06/1993   Modificació del Pla general d'ordenació relativa al sistema d'equipaments educatius 
    Canovelles   Modificació de pla general d'ordenació    14/01/1994   Modificació del Pla general d'ordenació relatiu a la Unitat d'actuació 16 
    Canovelles   Modificació de pla general d'ordenació    20/09/1996   Modificació puntual del Pla general ordenació referent ajustament de límits de la zona urbana a Can Duran, carrer Llobregat 
    Canovelles   Modificació de pla general d'ordenació    23/12/1999   Modificació puntual del Pla general d'ordenació en el sentit de grafiar el tram de carrer que uneix el carrers Maresme i Osona 
    Canovelles   Modificació de pla general d'ordenació    16/06/2000   Modificació puntual del Pla general d'ordenació dels articles 40, 56, 157 i 167 de la Normativa 
    Canovelles   Modificació de pla general d'ordenació    12/07/2001   Modificació puntual de l'article 224 de les Normes urbanístiques del Pla general d'ordenació 
    Canovelles   Modificació de pla general d'ordenació    16/04/2003   Modificació puntual de les Normes urbanístiques del Pla general d'ordenació referent a l'ús educatiu a l'àrea d'actuació número 1 
    Canovelles   Modificació de pla general d'ordenació    15/01/2004   Modificació puntual del Pla general d'ordenació referent a la parcel·la situada a la carretera C-1415 B, entre els punts quilomètrics 10,439 i 10, 609, marge dret 
    Canovelles   Modificació de pla general d'ordenació    13/01/2005   Modificació del Pla general d'ordenció dels sistemes d'espais lliures i equipaments dels sectors de sòl urbanitzable D, can Galobardes i Y, can Gurgui 
    Canovelles   Modificació de pla general d'ordenació    20/01/2010   Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal per a la creació d'un sector urbanitzable en terrenys colindants amb la ronda Nord de Granollers 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya