Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Cànoves i Samalús
  13  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Cànoves i Samalús   Pla d'ordenació urbanística municipal    11/01/2011   Pla d'ordenació urbanística municipal  
    Cànoves i Samalús   Modificació pla ordenació urbanística municipal    13/04/2018   Modificació puntual 1 del Pla d'ordenació urbanística municipal en relació a la correcció de la línia d'edificació de la carretera BP-5107 establerta al sòl urbà 
    Cànoves i Samalús   Modificació pla ordenació urbanística municipal    23/04/2018   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal pel que fa a una zona verda a tocar de la parcel·la 83 
    Cànoves i Samalús   Pla parcial urbanístic   15/03/2006   pla parcial urbanístic que desenvolupa el SAU-21, corresponent a l'equipament termal 
    Cànoves i Samalús   Pla parcial urbanístic   27/05/2004   pla parcial urbanístic del SAU-4 
    Cànoves i Samalús   Pla parcial urbanístic   28/04/2005   pla parcial urbanístic del SAU-3 
    Cànoves i Samalús   Pla parcial urbanístic   06/03/2008   Modificació del Pla parcial urbanístic del SAU-3 
    Montseny   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   16/09/1977   Pla especial Parc del Montseny 
    Montseny   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   16/12/1981   Modificació de la Normativa del Pla especial del Parc del Montseny (exp. 1977 / 000616 / B) 
    Cànoves i Samalús   Pla especial urbanístic   28/03/2012   Pla especial de can Cuch 
    Cànoves i Samalús   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic en relació amb l'execució, pel sistema de cooperació, de les obres d'urbanització del polígon d'actuació de ca l'Esmandia 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya