Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Cardedeu
  35  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Cardedeu   Pla director urbanístic   21/12/2010   Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Vallès Oriental 
    Cardedeu   Pla d'ordenació urbanística municipal    30/08/2007   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Cardedeu   Modificació pla ordenació urbanística municipal    09/12/2009   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal en relació a les zones clau 7 zona industrial aïllada 
    Cardedeu   Modificació pla ordenació urbanística municipal    05/11/2012   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal relatiu a diferents articles de les Normes urbanístiques i dels eixos comercials 
    Cardedeu   Modificació pla ordenació urbanística municipal    15/05/2012   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal del sector 13 can Montells-La Penya 
    Cardedeu   Modificació pla ordenació urbanística municipal    13/06/2012   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal dels articles 160, 215, 101, 111 i 322.2 
    Cardedeu   Modificació pla ordenació urbanística municipal    17/05/2013   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per incloure l'ús d'indústria urbana a la clau 1C 
    Cardedeu   Modificació pla ordenació urbanística municipal    17/05/2013   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per reduïr la superfície necessària per a realitzar divisions horitzontals en les edificacions incloses al catàleg de masies i cases rurals 
    Cardedeu   Modificació pla ordenació urbanística municipal    07/08/2013   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal que afecta a diferents parcel·les qualificades amb la clau 5 que a l'antic Pla general de 1984 eren 3A 
    Cardedeu   Modificació pla ordenació urbanística municipal    05/02/2014   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la desclassificació del sector 14, Turó de la Penya Est 
    Cardedeu   Modificació pla ordenació urbanística municipal    28/12/2017   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal al sector PMU-26, Can Boixadera 
    Cardedeu   Modificació pla ordenació urbanística municipal    16/10/2014   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal referent als eixos comercials 
    Cardedeu   Modificació pla ordenació urbanística municipal    04/11/2015   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent al canvi d'ubicació de la zona verda al Polígon industrial Sud al barri Poble Sec 
    Cardedeu   Modificació pla ordenació urbanística municipal    13/11/2018   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal al sector 19, Doctor Klein àmbit Sud 
    Cardedeu   Modificació pla ordenació urbanística municipal    08/08/2016   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a l'eliminació de la reserva viària del quart cinturó (B-40) 
    Cardedeu   Modificació pla ordenació urbanística municipal    02/05/2017   Modificació del POUM corresponent a la modificació dels usos de dues illes incloses a la zona d'indústria agrupada procedent de l'antiga UASU 1 del PGOU de l'any 1984, Clau 7a 
    Cardedeu   Modificació pla ordenació urbanística municipal    10/10/2018   Modificació del Pla d'ordenació urbanístic municipal corresponent a la modificació de les Normes urbanístiques, número 22 
    Cardedeu   Pla parcial d'ordenació   30/04/1990   P.P. P-1, ZONA INDUSTRIAL CARRER MOGENT 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya