Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Castellterçol
  37  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Castellterçol   Pla general d'ordenació urbana   06/11/1981   Pla general d'ordenació 
    Castellterçol   Modificació de pla general d'ordenació    23/09/1987   MODIF. P.G. SECTOR 1 S.U.P. 
    Castellterçol   Modificació de pla general d'ordenació    15/01/1992   Modificació puntual del Pla general metropolità per al canvi de localització de l'equipament del carrer Hospital, 15 
    Castellterçol   Modificació de pla general d'ordenació    21/04/1993   Modificació del Pla general d'ordenació per determinar les noves alineacions al sector de la cruïlla entre el carrer Barcelona i plaça Jaume Carrera 
    Castellterçol   Modificació de pla general d'ordenació    02/07/1993   Modificació puntual del Pla general per a la delimitació de noves alineacions de la Plaça de la Tortuga 
    Castellterçol   Modificació de pla general d'ordenació    26/01/1994   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per al canvi d'usos del Molí de La Fàbrega 
    Castellterçol   Modificació de pla general d'ordenació    21/04/1995   Modificació del Pla general d'ordenació per a la nova delimitació del sòl urbà a la zona del carrer Sant Antoni i de l'article 159.3 de la Normativa 
    Castellterçol   Modificació de pla general d'ordenació    14/01/1998   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per incloure un article 30.bis a la normativa per regular el soterrament de línies de serveis 
    Castellterçol   Modificació de pla general d'ordenació    12/04/2002   Modificació puntual del Pla general d'ordenació de la zona del molí de la Fàbrega 
    Castellterçol   Modificació de pla general d'ordenació    12/04/2002   Modificació puntual del Pla general d'ordenació corresponent al carrer Sant Llogari, 12 
    Castellterçol   Modificació de pla general d'ordenació    11/11/2003   Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector Rocabruna 
    Castellterçol   Modificació de pla general d'ordenació    30/10/2003   Modificació puntual de l'article 47 de la Normativa del Pla general d'ordenació, referent a la interpretació dels volums disconformes en edificis fora d'ordenació 
    Castellterçol   Modificació de pla general d'ordenació    25/11/2003   Modificació puntual de la normativa del Pla general d'ordenació consistent en la previsió normativa unitària per a les construccions situades a la urbanització Viladomiu 
    Castellterçol   Modificació de pla general d'ordenació    02/11/2004   Modificació puntual del Pla general d'ordenació consistent en regular la volumetria de l'edifici públic el Centre 
    Castellterçol   Modificació de pla general d'ordenació    15/04/2005   Modificació puntual del Pla general que afecta l'edifici industrial del carrer de Josep Galles, 39-49 
    Castellterçol   Modificació de pla general d'ordenació    02/04/2007   Modificació puntual del Pla general que defineix l'amplada del carrer del Nord entre el passatge del Nord i el carrer de Joan Maragall 
    Castellterçol   Modificació de pla general d'ordenació    15/11/2006   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a la parcel·la 33-35 de la carretera de Granera 
    Castellterçol   Modificació de pla general d'ordenació    23/05/2008   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a l'ampliació de l'àmbit del Pla parcial el Vapor 
v.3.3.0 © 2011 Generalitat de Catalunya