Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Collbató
  39  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Collbató   Revisió pla general ordenació urbana municipal    21/12/1984   Revisió del Pla general d'ordenació 
    Collbató   Modificació de pla general d'ordenació    10/07/2000   Modificació del Pla general d'ordenació referent a les alineacions del carrer Nou 
    Collbató   Modificació de pla general d'ordenació    31/01/2002   Modificacions puntuals del Pla general d'ordenació 
    Collbató   Modificació de pla general d'ordenació    15/06/2001   Modificació puntual del Pla general d'ordenació que afecta la zona escolar 
    Collbató   Modificació de pla general d'ordenació    04/04/2006   modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit de la Unitat d'actuació número 11, anomenada: connexió Font del Còdol - les Illes i zona adjacent de cessions del Pla parcial d'ordenació les Illes 
    Collbató   Modificació de pla general d'ordenació    23/11/2006   modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana en diversos sectors del centre de la població 
    Collbató   Modificació de pla general d'ordenació    31/01/2006   Modificació puntual del Pla general d'ordenació en l'àmbit de la Unitat d'actuació 14, ordenació dels voltants del carrer Postas 
    Collbató   Modificació de pla general d'ordenació    15/05/2007   Modificació puntual del Pla general d'ordenació al carrer d'Amadeu Vives, 16 
    Collbató   Modificació de pla general d'ordenació    02/02/2007   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana a la finca rústica de can Dolcet 
    Collbató   Modificació de pla general d'ordenació    04/04/2007   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de requalificació entre sistemes d'espais lliures i sistemes d'equipaments de dos àmbits en el Pla parcial Pla del Castell i el Pla parcial can Dalmases 
    Collbató   Modificació de pla general d'ordenació    19/02/2009   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana a la Unitat d'actuació 13 
    Collbató   Modificació de pla general d'ordenació    19/05/2009   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana en l'àmbit de la unitat d'actuació núm 14, ordenació dels voltans del carrer Postas, relatiu a la incorporació de l'ús residencial, clau 5 
    Collbató   Modificació de pla general d'ordenació    23/07/2010   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana pel canvi de qualificació d'usos de sòl d'equipaments situat a l'illa delimitada pel Passeig de la Fumada, Av. del Centenari, carrer Alzinar, Passatge de la Font i Passeig de les Escoles 
    Collbató   Modificació de pla general d'ordenació    03/06/2016   Modificació puntual del Pla general d'ordenació en l'àmbit 1 "Els Clots 2" i l'àmbit 6 "Zona Esportiva" 
    Collbató   Modificació de pla general d'ordenació    16/07/2018   Modificació puntual del segon Text refós de la Modificació del Pla general d'ordenació urbana en l'àmbit 1 Els Clots i l'àmbit 6 Zona Esportiva 
    Collbató   Text refós normes urbanístiques planejament general    09/11/2005   Text refós de les normes urbanístiques del planejament general 
    Collbató   Programa d'actuació urbanística   11/12/1991   Revisió del Programa d'actuació urbanística i modificacions del Pla general d'ordenació quadrienni 1990-1994 
    Collbató   Pla parcial d'ordenació   27/09/1985   Pla parcial les Illes 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya