Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Fogars de Montclús
  11  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Fogars de Montclús   Normes subsidiàries tipus a i tipus b   26/06/1992   Normes subsidiàries de planejament 
    Fogars de Montclús   Modificació normes subsidiàries   22/07/1999   Modificació puntual del límit de sòl urbà de Mosqueroles a les Normes subsidiàries de planejament 
    Fogars de Montclús   Modificació normes subsidiàries   19/12/2003   Modificació de les Normes subsidiàries de planejament del límit de sòl urbà dels nuclis de Pertegàs i de la Costa del Montseny 
    Fogars de Montclús   Modificació normes subsidiàries   19/09/2006   Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament de la Unitat d'actuació 2 del nucli de Mosqueroles 
    Fogars de Montclús   Text refós normes urbanístiques planejament general    27/06/2006   Text refós de les Normes urbanístiques del planejament general 
    Montseny   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   16/09/1977   Pla especial Parc del Montseny 
    Montseny   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   16/12/1981   Modificació de la Normativa del Pla especial del Parc del Montseny 
    Fogars de Montclús   Pla especial urbanístic   25/05/2017   Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per a la definició dels usos admesos a la finca de Can Illa-Hostal Sant Roc 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya