Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Les Franqueses del Vallès
  53  expedients - Pàgina  (1  de  3)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Abrera   Pla director urbanístic   22/04/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'establiment de la Línia Orbital Ferroviària 
    Les Franqueses del Vallès   Revisió pla general ordenació urbana municipal    25/09/2009   Revisió del Pla general d'ordenació 
    Les Franqueses del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    06/09/1999   Modificació del Pla general d'ordenació en l'àmbit de la unitat d'actuació núm. 19 
    Les Franqueses del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    18/07/2000   Modificació del Pla general d'ordenació consistent en el desenvolupament de la UA-14 
    Les Franqueses del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    19/03/2001   Mod.puntual PGO que afecta l'illa compresa entre la ctra de Cànoves, carrers Colom i Serra i límit sòl urbà amb sector J 
    Les Franqueses del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    22/03/2001   Modificació puntual del Pla general d'ordenació que afecta a la urbanització can Baldich 
    Les Franqueses del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    17/01/2002   Modificació puntual del Pla general d'ordenació de l'illa delimitada pels carrers Balmes, Congost i Pau Casals 
    Les Franqueses del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    25/05/2012   Modificació puntual del Pla general d'ordenació de l'article 103 sobre previsió mínima de places d'aparcament obligatòries 
    Les Franqueses del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    20/02/2013   Modificació puntual del Pla general d'ordenació dels articles 90, 91, 192, 199 bis, 206 i 236 per a l'adequació de l'ús comercial 
    Les Franqueses del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    29/01/2015   Modificació puntual del Pla general d'ordenació en l'àmbit de la UA-15 can Batllori 
    Les Franqueses del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    18/02/2014   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana, a l'àmbit del sector V i del sector P per a la reordenació de les zones d'equipament 
    Les Franqueses del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    22/12/2014   Modificació puntual de la revisió del Pla general d'ordenació i dels planejaments derivats de desenvolupament industrial 
    Les Franqueses del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    19/11/2014   Modificació de l'article 248 de les Normes urbanístiques de la Revisió del Pla general d'ordenació urbana 
    Les Franqueses del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    10/10/2014   Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal al solar situat a la carretera de Cànoves en el tram comprès entre el carrer Céllecs i el passatge Joan Pau II 
    Les Franqueses del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    22/10/2014   Modificació de l'article 103 de les Normes urbanístiques corresponents a la Revisió del Pla general d'ordenació 
    Les Franqueses del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    18/09/2017   Modificació puntual de la Revisó del Pla general d'ordenació urbana en la parcel·la d'equipament públic situada en el carrer Terme, 15 
    Les Franqueses del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    08/11/2017   Modificació del Pla general d'ordenació pel canvi de qualificació del sistema d'espais lliures i sistema d'equipament comunitari en l'àmbit discontinu amb emplaçament als carrers de Navarra, d'Astúries i passeig dels Til·lers 
    Les Franqueses del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    20/10/2017   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana per tal de permutar la qualificació d'equipaments comunitaris i d'espais lliures a les parcel·les amb emplaçament entre els carrers de la Verge de Montserrat, de l'Onze de Setembre i de Tagamanent 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya