Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  La Garriga
  39  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolitŕ de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    La Garriga   Revisió pla general ordenació urbana municipal    05/11/2001   Revisió del Pla general d'ordenació 
    La Garriga   Modificació de pla general d'ordenació    20/03/2003   modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'ŕmbit del carrer dels Pins, 21 
    La Garriga   Modificació de pla general d'ordenació    09/09/2004   Modificació puntual del Pla general d'ordenació consistent en la modificació de l'article 217, apartats 10, 11, 12 i 13 i els articles 235 i 286, apartat 6 
    La Garriga   Modificació de pla general d'ordenació    30/11/2004   modificació puntual del Pla general d'ordenació consistent en la modificació de l'article 80 de la normativa urbanística 
    La Garriga   Modificació de pla general d'ordenació    26/01/2005   Modificació puntual del Pla general d'ordenació en diversos ŕmbits de sňl urbŕ i no urbanitzable 
    La Garriga   Modificació de pla general d'ordenació    08/02/2005   modificació puntual del Pla general d'ordenació consistent en la modificació de l'article 94 de la normativa urbanística 
    La Garriga   Modificació de pla general d'ordenació    07/02/2006   modificació del Pla general i conveni del sector B-1, la Doma 
    La Garriga   Modificació de pla general d'ordenació    23/02/2007   Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal, article 35 
    La Garriga   Modificació de pla general d'ordenació    29/10/2007   Modificació puntual del Pla general d'ordenació derivada del Pla especial de patrimoni 
    La Garriga   Modificació de pla general d'ordenació    09/03/2007   Modificació puntual del Pla general d'ordenació, article 217.9, modificacions usos recreatius 
    La Garriga   Modificació de pla general d'ordenació    27/08/2008   Modificació puntual del Pla general d'ordenació en l'ŕmbit del sector B-5, can Violí 
    La Garriga   Modificació de pla general d'ordenació    16/06/2011   Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació en el sector B-8 "Sector Sud"  
    La Garriga   Modificació de pla general d'ordenació    05/11/2012   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a l'ampliació d'usos en les zones A-1, A-5, A-10 i A-12 
    La Garriga   Modificació de pla general d'ordenació    28/12/2017   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a la UA-33, plaça de la Pau - carrer Satčl·lits 
    La Garriga   Modificació de pla general d'ordenació    30/01/2017   Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació per simplificació i concreció normativa 
    La Garriga   Modificació de pla general d'ordenació    30/01/2018   Modificació puntual del Pla general d'ordenació en les finques als carrers Centre, 3 i Can Francesc, 57-59 
    La Garriga   Modificació de pla general d'ordenació    28/01/2019   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a la definició de parŕmetres de la subzona A3.1 
    La Garriga   Atribució competčncia AD plans urbaníst   24/05/2005   sol·licitud de l'Ajuntament de reconeixement competčncia per a l'aprovació dels plans urbanístics derivats 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya