Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Matadepera
  12  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Matadepera   Pla d'ordenació urbanística municipal    22/09/2009   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Matadepera   Modificació pla ordenació urbanística municipal    03/03/2014   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal (MP-POUM-2013.01) 
    Matadepera   Modificació pla ordenació urbanística municipal    01/04/2015   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal (MP-POUM-2014-2) 
    Matadepera   Pla parcial urbanístic   29/10/2007   Pla parcial urbanístic del sector can Candi 
    Terrassa   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   09/09/1998   Modif. pla espec. de protecció del medi físic i del paisatgede l'espai natural de Sant Llorenç del Munt i L'Obac 
    Matadepera   Pla especial urbanístic   13/02/2006   Pla especial urbanístic sobre infraestructures de radiocomunicació  
    Matadepera   Pla especial urbanístic   25/09/2007   Pla especial de la finca de can Duran 
    Matadepera   Pla especial urbanístic   25/06/2010   Pla especial d'ordenació volumètrica i definició topogràfica de la parcel·la d'equipaments esportius, situada a l'avinguda del Mas Sot 
    Matadepera   Pla especial urbanístic   27/02/2015   Pla especial urbanístic de desenvolupament per a l'implantació d'uns horts urbans en sòl d'equipaments  
    Matadepera   Delimitació de la TUC   14/09/2011   Delimitació de la trama urbana consolidada 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya