Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Montmeló
  26  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Abrera   Pla director urbanístic   22/04/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'establiment de la Línia Orbital Ferroviària 
    Cardedeu   Pla director urbanístic   21/12/2010   Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Vallès Oriental 
    Granollers   Pla director urbanístic   19/02/2016   Pla director urbanístic per a l'ordenació del circuit de velocitat de Barcelona - Catalunya 
    Montmeló   Modificació de pla general d'ordenació    21/07/2003   modificació puntual del Pla general d'ordenació referent a l'alçada de les tribunes de la recta principal del circuit permanent de velocitat de Catalunya 
    Montmeló   Pla d'ordenació urbanística municipal    25/05/2012   Pla d'ordenació urbanistica municipal 
    Montmeló   Modificació pla ordenació urbanística municipal    17/11/2015   Modificació parcial de l'article 203 de les normes urbanístiques del Pla d'ordenació urbanística municipal  
    Montmeló   Modificació pla ordenació urbanística municipal    31/03/2016   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal al polígon PA- 17, Pla Sota el Molí, Pla del Viver i Pla del tren 
    Montmeló   Modificació pla ordenació urbanística municipal    27/02/2019   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de les finques zona 8b4, Terciari i dotacions privades, Zona d'Establiments especials Sector Industrial Circuit 
    Montmeló   Modificació pla ordenació urbanística municipal    07/05/2018   Modificació puntual de l'article 161 del Pla d'ordenació urbanístics municipal per possibilitar l'ús d'habitatge de protecció oficial en part de les plantes baixes dels dos edificis aïllats, situats al carrer Ayrton Senna, números 12-14 
    Montmeló   Modificació pla ordenació urbanística municipal    02/10/2018   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de les Normes urbanístiques de la clau 7a3 per possibilitar la implantació de nau amb requeriments singulars 
    Montmeló   Modificació pla ordenació urbanística municipal    25/04/2019   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal del PAU1 del Pla de millora urbana "carrer Primer de Maig" PM02 
    Montmeló   Modificació pla ordenació urbanística municipal    06/05/2019   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit PA17 per qualificar un terreny industrial com a equipament serveis urbans (Deixalleria municipal) 
    Montmeló   Pla especial   23/01/1989   P.E. CIRCUIT PERMANENT DE VELOCITAT DE CATALUNYA 
    Montmeló   Pla especial   21/07/2003   modificació puntual del Pla especial d'assignació d'usos del Circuit de Catalunya referent a l'alçada de les tribunes de la recta principal 
    Montmeló   Pla especial urbanístic   28/04/2015   Modificació puntual del Pla especial referent a l'heliport del Circuit Barcelona-Catalunya 
    Montmeló   Pla de millora urbana   19/01/2017   Pla de millora urbana del carrer del Primer de Maig 
    Montmeló   Pla de millora urbana   13/12/2016   Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica a l'avinguda de Pompeu Fabra 
    Montmeló   Conveni urbanístic    24/05/2011   Conveni urbanístic entre l'ajuntament de Montmeló i la mercantil Farmhispania, referent al sector industrial Sota el Molí, pla del Vivier i pla del Tren 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya