Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Polinyà
  45  expedients - Pàgina  (1  de  3)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Mollet del Vallès   Pla director urbanístic   23/05/2005   Pla director urbanístic de l'ACTUR Santa Maria de Gallecs 
    Polinyà   Pla general d'ordenació urbana   27/03/2003   Pla general d'ordenació 
    Polinyà   Modificació de pla general d'ordenació    01/10/2004   modificació puntual del Pla general d'ordenació 
    Polinyà   Modificació de pla general d'ordenació    26/08/2005   modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana pel que fa a l'articulat de les normes urbanístiques 
    Polinyà   Modificació de pla general d'ordenació    21/04/2006   Modificació puntual del Pla general d'ordenació del sector de can Rovira 
    Polinyà   Modificació de pla general d'ordenació    03/03/2006   Modificació puntual del Pla general d'ordenació pel que fa al canvi de qualificació de terrenys per destinar-los un a escola bressol i l'altre com a sistema d'espais lliures 
    Polinyà   Modificació de pla general d'ordenació    04/04/2007   Modificació puntual del Pla general d'ordenació pel que fa als usos admesos a l'àmbit de la Unitat d'actuació 17-2a 
    Polinyà   Modificació de pla general d'ordenació    19/03/2008   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit de can Vinyalets 
    Polinyà   Modificació de pla general d'ordenació    29/05/2008   Modificació del Pla general d'ordenació urbana, referent a l'us industrial, de magatzem, logístic i complementari de transport 
    Polinyà   Modificació de pla general d'ordenació    10/09/2008   Modificació del Pla general d'ordenació per a la qualificació d'un terreny com a sistema d'equipaments educatius, clau Ee, per a la futura construcció d'un CEIP  
    Polinyà   Modificació de pla general d'ordenació    08/09/2009   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana per la qual s'introdueix la prohibició de canvis d'ús de locals, magatzems o garatges existents en planta baixa a habitatge 
    Polinyà   Modificació de pla general d'ordenació    13/09/2010   Modificació puntual del Pla general d'ordenació de Polinyà a l'àmbit del PE-1 Plaça Central 
    Polinyà   Modificació de pla general d'ordenació    03/04/2012   Modificació del Pla general d'ordenació a l'àmbit de la unitat d'actuació 17-1ª 
    Polinyà   Modificació de pla general d'ordenació    26/01/2016   Modificació puntual del Pla general d'ordenació referent a l'àmbit del Pla de millora urbana -2 (abans UA 8) 
    Polinyà   Modificació de pla general d'ordenació    16/07/2015   Modificació del Pla general d'ordenació relativa a la regulació de sòl no urbanitzable 
    Polinyà   Modificació de pla general d'ordenació    17/06/2015   Modificació del Pla general d'ordenació urbana relativa a la regulació dels estacionaments i aparcaments 
    Polinyà   Modificació de pla general d'ordenació    26/03/2015   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per la qual es proposa suprimir l'Annex 3.1 i es suprimeix de l'Annex 3.2 la referència al derogat Decret 143/2003 
    Polinyà   Modificació de pla general d'ordenació    06/07/2015   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per la qual es modifica la regulació de l'àmbit de la Unitat d'actuació núm. 3 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya