Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  El Prat de Llobregat
  173  expedients - Pàgina  (1  de  9)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Badalona   Pla director urbanístic   19/07/1976   Pla general metropolità 
    Altafulla   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) 
    L'Ametlla de Mar   Pla director urbanístic   17/02/2006   Pla director urbanístic del sistema costaner del àmbits integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense Pla parcial aprovat (PDUSC-2) 
    Abrera   Pla director urbanístic   30/06/2009   Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Baix Llobregat 
    Altafulla   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) per a la correcció d'errades materials detectades 
    Gavà   Modificació del pla director urbanístic   22/01/2009   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner per ajustar les seves determinacions als límits del Pla director de l'Aeroport de Barcelona 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   07/10/2014   Modificació del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) i del Pla director urbanístic dels sistemes costaners integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2) relativa a la modificació i a la unificació de les normes urbanístiques d'ambdós instruments DU 
    El Prat de Llobregat   Modificació del pla director urbanístic   28/05/2015   Modificació puntual del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Baix Llobregat, en relació amb les normes urbanístiques i als paràmetres d'ordenació de l'ARE Eixample Sud 
    El Prat de Llobregat   Modificació de pla general d'ordenació    19/08/1980   RECURS MOPU-PGM / Qualificar de zona 13 l'illa delimitada pels carrers Aneto, Urgell, avinguda Remolar i avinguda Verge de Montserrat 
    El Prat de Llobregat   Modificació de pla general d'ordenació    22/10/1982   MPG SECTOR RIBERA BAIXA-SECTOR ESCORXADOR 
    Badalona   Modificació de pla general d'ordenació    22/04/1983   Modificació del Pla general metropolità derivada del Pla especial de Sanejament metropolità a l'objecte de les reserves de terrenys per a les instal·lacions tècniques 
    El Prat de Llobregat   Modificació de pla general d'ordenació    05/10/1983   Modificació del Pla general metropolità a la prolongació del carrer A de la Zona Franca i zonificacions colindants entre entre el riu i el camí al Club de Golf 
    Badalona   Modificació de pla general d'ordenació    11/02/1987   Modificació del Pla general metropolità en l'àmbit de la zona costanera 
    Badalona   Modificació de pla general d'ordenació    05/12/1988   Modificació del Pla general metropolità de determinats articles de les Normes urbanísitques 
    El Prat de Llobregat   Modificació de pla general d'ordenació    19/06/1985   MPG RIBERA BAIXA - SECTOR ESCORXADOR, TERRENYS 13b I 7b 
    El Prat de Llobregat   Modificació de pla general d'ordenació    27/12/1985   MPG RIBERA BAIXA...AV. VERGE DE MONTSERRAT, C/ ANETO I C/ POMPEU FABRA... 
    Badalona   Modificació de pla general d'ordenació    03/10/1988   Modificació de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità referent a l'ús industrial regulat a l'article 129 
    Badalona   Modificació de pla general d'ordenació    06/04/1987   Transcripció a escala 1:2000 de les determinacions de les zonificacions del Pla general metropolità 
v.3.3.4 © 2011 Generalitat de Catalunya