Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sant Llorenç d'Hortons
  22  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Vilafranca del Penedès   Pla territorial general   22/10/2008   Pla director territorial de l'Alt Penedès 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Sant Llorenç d'Hortons   Pla d'ordenació urbanística municipal    16/03/2006   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Sant Llorenç d'Hortons   Modificació pla ordenació urbanística municipal    15/05/2008   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal del sector UD-I cal Font 
    Sant Llorenç d'Hortons   Modificació pla ordenació urbanística municipal    29/04/2008   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal als PMU-3, Zona Esportiva i PMU-9 Vinya del Pastor i als sectors UD-III cal Sant Just, UD-IX Sant Joan I i UD-X Sant Joan II 
    Sant Llorenç d'Hortons   Modificació pla ordenació urbanística municipal    11/10/2012   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per delimitar l'àmbit dels sectors implicats en la implantació de l'EDAR industrial del Torrentfondo 
    Sant Llorenç d'Hortons   Modificació pla ordenació urbanística municipal    14/09/2015   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal al sector UD-IV de desenvolupament residencial can Serra II 
    Sant Llorenç d'Hortons   Modificació pla ordenació urbanística municipal    03/01/2014   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en el paratge Bosc Gran 
    Sant Llorenç d'Hortons   Pla parcial urbanístic   25/11/2005   pla parcial urbanístic del sector industrial can Serra III 
    Sant Llorenç d'Hortons   Pla parcial urbanístic   25/04/2006   Pla parcial urbanístic del sector industrial Torrentfondo II 
    Sant Llorenç d'Hortons   Pla parcial urbanístic   04/05/2009   Pla parcial del sector residencial UD1 cal Font 
    Sant Llorenç d'Hortons   Modificació pla parcial urbanístic   15/06/2007   Modificació puntual del Pla parcial del sector de desenvolupament industrial UD-VII Torrentfondo II 
    Sant Llorenç d'Hortons   Pla especial urbanístic   23/01/2007   Pla especial urbanístic per a la construcció del centre penitenciari de dones de Catalunya 
    Sant Llorenç d'Hortons   Pla especial urbanístic   22/04/2009   Pla especial d'infraestructura viària per l'accés al Centre Penitenciari de Dones 
    Sant Llorenç d'Hortons   Pla especial urbanístic   08/08/2014   Pla especial d'infraestructures d'aigua potable 
    Sant Llorenç d'Hortons   Pla de millora urbana   01/12/2007   Pla de millora urbana 6 Pla dels Ocells 
    Sant Llorenç d'Hortons   Pla de millora urbana   02/07/2007   Pla de millora urbana número 2. Transformació de l'ús industrial  
    Sant Llorenç d'Hortons   Pla de millora urbana   23/12/2008   Pla de millora urbana 1 la Bassa Gran 
    Sant Llorenç d'Hortons   Pla de millora urbana   28/07/2008   Pla de millora urbana 7 cal Simó 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya