Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sant Pere de Ribes
  67  expedients - Pàgina  (1  de  4)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Alella   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner 
    L'Ametlla de Mar   Pla director urbanístic   17/02/2006   Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat 
    Abrera   Pla director urbanístic   22/04/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'establiment de la Línia Orbital Ferroviària 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner per a la correcció d'errades materials detectades 
    Sant Pere de Ribes   Revisió pla general ordenació urbana municipal    21/11/2001   Revisió del Pla general d'ordenació 
    Sant Pere de Ribes   Modificació de pla general d'ordenació    30/12/2003   modificació de l'article 143 de la normativa urbanística del Pla general d'ordenació 
    Sant Pere de Ribes   Modificació de pla general d'ordenació    18/03/2004   modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit de l'equipament D.3, teatre municipal de les Roquetes 
    Sant Pere de Ribes   Modificació de pla general d'ordenació    11/05/2007   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Sant Pere de Ribes que afecta a terrenys municipals destinats a equipaments educatius i parcs, jardins i places públiques 
    Sant Pere de Ribes   Modificació de pla general d'ordenació    25/05/2007   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit que afecta a terrenys municipals destinats a equipaments sanitari-assistencial, associatiu-cultural i a reserva d'equipaments 
    Sant Pere de Ribes   Modificació de pla general d'ordenació    11/02/2009   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana que afecta a terrenys d'equipaments destinats a mercats i abastament, sanitari-assistencial, associatiu-cultural i reserva d'equipaments 
    Sant Pere de Ribes   Modificació de pla general d'ordenació    13/05/2009   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de l'art. 218, equipament educatiu, situat al carrer Joan Cuadras i Marcer 
    Sant Pere de Ribes   Modificació de pla general d'ordenació    13/09/2010   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana, que afecta a l'àmbit ocupat per la planta de compostatge 
    Sant Pere de Ribes   Modificació de pla general d'ordenació    16/07/2013   Modificació puntual del PGOU per ampliar els usos permesos de la rambla del Garraf i regular l'ús de taller artesanal 
    Sant Pere de Ribes   Modificació de pla general d'ordenació    24/03/2014   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbanística d'ampliació d'usos permesos a la rambla del Garraf, 14-16 
    Sant Pere de Ribes   Modificació de pla general d'ordenació    18/10/2017   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana que afecta a terrenys d'equipaments destinats a usos educatiu, esportiu i reserva d'equipaments 
    Sant Pere de Ribes   Modificació de pla general d'ordenació    06/06/2019   Modificació puntual del Pla general d'ordenació que afecta terrenys municipals, d'equipaments (actualment D2-D3-D7) per destinar-los a serveis tècnics (C1) i serveis urbans (D-6) conservant l'ús d'associatiu-cultural (D-3) 
    Sant Pere de Ribes   Programa actuació urbanística municipal    26/01/2004   programa d'actuació urbanística municipal 
    Sant Pere de Ribes   Atribució competència AD plans urbaníst   18/11/2005   sol·licitud de l'Ajuntament de reconeixement de competències per a l'aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats que no estaven inclosos en el PAUM 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya