Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sant Pere de Ribes
  73  expedients - Pàgina  (1  de  4)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Altafulla   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) 
    L'Ametlla de Mar   Pla director urbanístic   17/02/2006   Pla director urbanístic del sistema costaner del àmbits integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense Pla parcial aprovat (PDUSC-2) 
    Abrera   Pla director urbanístic   22/04/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'establiment de la Línia Orbital Ferroviària 
    Altafulla   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) per a la correcció d'errades materials detectades 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   07/10/2014   Modificació del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) i del Pla director urbanístic dels sistemes costaners integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2) relativa a la modificació i a la unificació de les normes urbanístiques d'ambdós instruments DU 
    Sant Pere de Ribes   Revisió pla general ordenació urbana municipal    21/11/2001   Revisió del Pla general d'ordenació 
    Sant Pere de Ribes   Modificació de pla general d'ordenació    30/12/2003   Modificació de l'article 143 de la Normativa urbanística del Pla general d'ordenació 
    Sant Pere de Ribes   Modificació de pla general d'ordenació    18/03/2004   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit de l'equipament D.3, teatre municipal de les Roquetes 
    Sant Pere de Ribes   Modificació de pla general d'ordenació    11/05/2007   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Sant Pere de Ribes que afecta a terrenys municipals destinats a equipaments educatius i parcs, jardins i places públiques 
    Sant Pere de Ribes   Modificació de pla general d'ordenació    25/05/2007   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit que afecta a terrenys municipals destinats a equipaments sanitari-assistencial, associatiu-cultural i a reserva d'equipaments 
    Sant Pere de Ribes   Modificació de pla general d'ordenació    11/02/2009   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana que afecta a terrenys d'equipaments destinats a mercats i abastament, sanitari-assistencial, associatiu-cultural i reserva d'equipaments 
    Sant Pere de Ribes   Modificació de pla general d'ordenació    13/05/2009   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de l'art. 218, equipament educatiu, situat al carrer Joan Cuadras i Marcer 
    Sant Pere de Ribes   Modificació de pla general d'ordenació    13/09/2010   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana, que afecta a l'àmbit ocupat per la planta de compostatge 
    Sant Pere de Ribes   Modificació de pla general d'ordenació    16/07/2013   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per ampliar els usos permesos de la rambla del Garraf i regular l'ús de taller artesanal 
    Sant Pere de Ribes   Modificació de pla general d'ordenació    24/03/2014   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbanística d'ampliació d'usos permesos a la rambla del Garraf, 14-16 
    Sant Pere de Ribes   Modificació de pla general d'ordenació    18/10/2017   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana que afecta a terrenys d'equipaments destinats a usos educatiu, esportiu i reserva d'equipaments 
    Sant Pere de Ribes   Modificació de pla general d'ordenació    03/07/2020   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit de l'autòdrom Terramar 
    Sant Pere de Ribes   Modificació de pla general d'ordenació    06/06/2019   Modificació puntual del Pla general d'ordenació que afecta terrenys municipals, d'equipaments (actualment D2-D3-D7) per destinar-los a serveis tècnics (C1) i serveis urbans (D-6) conservant l'ús d'associatiu-cultural (D-3) 
v.3.1.1 © 2011 Generalitat de Catalunya