Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sant Pere de Vilamajor
  11  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Sant Pere de Vilamajor   Pla d'ordenació urbanística municipal    16/02/2012   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Sant Pere de Vilamajor   Modificació pla ordenació urbanística municipal    29/10/2015   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal PAU 4 can Derrocada, disposició transitòria segona 
    Sant Pere de Vilamajor   Modificació pla ordenació urbanística municipal    02/11/2015   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal al sector PPU-2, IES Camps d'en Castellà 
    Cànoves i Samalús   Pla parcial urbanístic   06/03/2008   Modificació del Pla parcial urbanístic del SAU-3 
    Montseny   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   16/09/1977   Pla especial Parc del Montseny 
    Montseny   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   16/12/1981   Modificació de la Normativa del Pla especial del Parc del Montseny (exp. 1977 / 000616 / B) 
    Sant Pere de Vilamajor   Pla especial urbanístic   19/04/2011   Pla especial urbanístic de la finca de can Surell 
    Sant Pere de Vilamajor   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic per a la reclassificació dels terrenys de la finca de Can Castellà 
    Sant Pere de Vilamajor   Conveni urbanístic    13/06/2018   Convenis urbanístics de cessió anticipada i gratuïta de terrenys a favor de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor per a l'execució de projecte de passeig fluvial de la Riera de Vilamajor 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya