Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sant Pol de Mar
  40  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Alella   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner 
    L'Ametlla de Mar   Pla director urbanístic   17/02/2006   Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner per a la correcció d'errades materials detectades 
    Sant Pol de Mar   Revisió pla general ordenació urbana municipal    27/03/1992   Revisió del Pla general d'ordenació 
    Sant Pol de Mar   Modificació de pla general d'ordenació    12/11/1993   Modificació puntual de l'article 42,2 de les Normes urbanístiques del Pla general d'ordenació 
    Sant Pol de Mar   Modificació de pla general d'ordenació    19/04/1995   Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector de sistemes generals "El Cassarell" 
    Sant Pol de Mar   Modificació de pla general d'ordenació    09/09/1998   Modificació puntual del Pla general d'ordenació que afecta al nucli antic i a les finques del carrer Roger de Flor,25-29 
    Sant Pol de Mar   Modificació de pla general d'ordenació    12/01/1999   Mod.puntual PGO article 105i altres; supres.vials; lit. qualcació i densitat habitatges subsectors A i B sector 10 
    Sant Pol de Mar   Modificació de pla general d'ordenació    14/05/2007   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a la creació del sistema de dotació d'habitatge públic i requalificar la finca situada al carrer de Roger de Flor, 25 
    Sant Pol de Mar   Modificació de pla general d'ordenació    31/08/2009   Modificació del Pla general d'ordenació municipal, d'ordenació de canvi de qualificació de la finca municipal situada al carrer Santa Clara, 2  
    Sant Pol de Mar   Modificació de pla general d'ordenació    08/01/2013   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit del turó de can Tiril 
    Sant Pol de Mar   Modificació de pla general d'ordenació    29/01/2015   Modificació puntual del Pla general d'ordenació del sector 1, industrial 
    Sant Pol de Mar   Modificació de pla general d'ordenació    14/05/2012   Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal pel que fa al canvi de qualificació de dos solars de titularitat municipal existents dins el sòl urbà, un ubicat a la cruïlla Carreteres BV-5128 amb B-603, i l'altra, a la cruïlla Sot de la Coma amb el carrer Joan Coromines 
    Sant Pol de Mar   Modificació de pla general d'ordenació    30/07/2014   Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal de canvi de qualificació urbanística de l'àmbit sud del parc del Litoral, qualificat de sistemes, xarxa viària, clau 3, a sistemes d'equipaments escolars i esportius, clau 9.1 i 9.2 
    Sant Pol de Mar   Modificació de pla general d'ordenació    16/01/2015   Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal per a la qualificació jurídica del verd privat, clau 12  
    Sant Pol de Mar   Modificació de pla general d'ordenació    09/03/2015   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a la finca del carrer Joan Maragall, 2 
    Sant Pol de Mar   Modificació de pla general d'ordenació    13/01/2016   Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal referent a les condicions d'habitatge d'ús turístic en les diferents zones del municipi 
    Sant Pol de Mar   Text refós normes urbanístiques planejament general    11/01/2006   Text refós de les normes urbanístiques del planejament general 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya