Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  L'Esquirol
  12  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    L'Esquirol   Pla d'ordenació urbanística municipal    29/02/2008   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    L'Esquirol   Modificació pla ordenació urbanística municipal    13/09/2010   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per requalificar el vial del carrer del Camí de les Escoles, com a zona d'equipaments docents (E1) 
    L'Esquirol   Modificació pla ordenació urbanística municipal    14/05/2014   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la correcció de diverses errades 
    L'Esquirol   Modificació pla ordenació urbanística municipal    17/08/2017   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanístic municipal per variar la delimitació del polígon d'actuació Pla de Balà 3, de Cantonigròs  
    L'Esquirol   Modificació pla ordenació urbanística municipal    10/11/2016   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal amb ordenació detallada a l'àmbit del polígon d'actuació 4, Patel  
    L'Esquirol   Modificació pla ordenació urbanística municipal    03/10/2016   Modificació puntual del POUM número 7, Pla parcial 1- Nord 
    L'Esquirol   Modificació pla ordenació urbanística municipal    17/02/2017   Modificació puntual número 8 del POUM en relació al conjunt edificat de la Masia del Prat de Sant Julià 
    L'Esquirol   Modificació pla ordenació urbanística municipal    11/04/2019   Modificació puntual 01/2018 del POUM, de l'article 72 de les NNUU, classificació i definició dels usos, tipus d'activitats admeses a l'ús de "Indústria integrada" 
    L'Esquirol   Pla parcial urbanístic   -   Pla parcial urbanístic del sector de les Gorgues  
    L'Esquirol   Pla especial urbanístic   05/06/2018   Pla especial urbanístic supramunicipal del projecte d'instal·lació d'una línia aèria i subterrània a 20 KV PT 183 El Feu- ET 868 Les Salines 
    L'Esquirol   Pla de millora urbana   22/11/2010   Pla de millora urbana 8 relatiu a l'àmbit comprès entre els carrers Camí Reial i Sant Roc, del nucli de Cantonigròs 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya