Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Santa Maria de Palautordera
  17  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Santa Maria de Palautordera   Pla d'ordenació urbanística municipal    23/12/2011   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Santa Maria de Palautordera   Modificació pla ordenació urbanística municipal    09/08/2018   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per a reformar el PAU19 LABCIRCUITS conjuntament amb el sòl adjacent de sòl no urbanitzable 
    Santa Maria de Palautordera   Modificació pla ordenació urbanística municipal    26/02/2014   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per a desclassificar l'àmbit de sòl urbanitzable no delimitat de Moixerigues 
    Santa Maria de Palautordera   Modificació pla ordenació urbanística municipal    31/10/2016   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa al canvi d'emplaçament d'una zona verda ubicada en el carrer Indústria 
    Santa Maria de Palautordera   Modificació pla ordenació urbanística municipal    01/07/2019   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per precisar la regulació dels supòsits d'actuacions previstes d'usos forestals i d'activitats silvícoles en sòl no urbanitzable d'interès ecològic i paisatgístic (Subzona clau 24d Riberals), així com en sòl identificat de protecció sectorial paisatgística 
    Santa Maria de Palautordera   Pla parcial d'ordenació   20/05/2004   pla parcial d'ordenació can Vernedes i can Auleda 
    Santa Maria de Palautordera   Pla parcial d'ordenació   03/02/2009   Modificació puntual del Pla parcial d'ordenació can Vernedes - ca n'Auleda 
    Santa Maria de Palautordera   Pla parcial d'ordenació   26/04/2013   Modificació del Pla parcial del sector 9 can Vernedes - ca n'Auleda per incorporar els usos de bar musical, cafè concert i cafè teatre 
    Santa Maria de Palautordera   Modificació pla parcial urbanístic   10/09/2018   Modificació puntual del Pla parcial urbanístic 5, Sector Can Vernedes-Ca N'Auleda 
    Santa Maria de Palautordera   Pla especial urbanístic   09/11/2010   Pla especial d'assignació d'ús per a casa de colònies a la masia de can Pinell de Pagès 
    Santa Maria de Palautordera   Pla especial urbanístic   01/10/2010   Pla especial de béns d'interès arquitectònic, natural i cultural a protegir 
    Santa Maria de Palautordera   Pla especial urbanístic   01/04/2011   Pla especial urbanístic d'identificació de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, susceptibles de reconstrucció i rehabilitació 
    Castellví de Rosanes   Pla especial urbanístic   04/04/2011   Pla especial urbanístic gasoducte Martorell-Figueres 
    Santa Maria de Palautordera   Pla especial urbanístic   26/09/2013   Pla especial urbanístic per a la implantació d'una activitat agrícola i ramadera a la finca can Lluís 
    Santa Maria de Palautordera   Modificació pla especial urbanístic   18/06/2014   Modificació del Pla especial urbanístic d'identificació de les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, susceptibles de reconstrucció i rehabilitació, i l'inventari d'edificacions en sòl no urbanitzable 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya