Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sant Vicenç de Castellet
  31  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Manresa   Pla director urbanístic   07/12/2006   Pla director urbanístic del Pla del Bages 
    Artesa de Lleida   Pla director urbanístic   27/01/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'eix transversal ferroviari 
    Berga   Pla director urbanístic   22/07/2009   Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit de les comarques centrals 
    Igualada   Modificació del pla director urbanístic   25/09/2012   Modificació del Pla director urbanístic de l'àrea residencial estratègica ARE Fàtima Nord. 
    Sant Vicenç de Castellet   Revisió pla general ordenació urbana municipal    25/10/1996   Revisió del Pla general d'ordenació 
    Sant Vicenç de Castellet   Modificació de pla general d'ordenació    17/04/2000   Mod.puntual PGO referent canvi fondària edificable illa delimitada carrers Llibertat,Vallhonesta,Sant Jordi i sense nom 
    Sant Vicenç de Castellet   Modificació de pla general d'ordenació    17/01/2002   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per al canvi de qualificació de la finca el Terrós 
    Sant Vicenç de Castellet   Modificació de pla general d'ordenació    06/06/2003   modificació puntual del Pla general d'ordenació consistent en la rectificació del límit del sòl urbà en la zona de la carretera Vella d'Abrera a Manresa, a l'àmbit del restaurant existent Pata Negra 
    Sant Vicenç de Castellet   Modificació de pla general d'ordenació    26/02/2007   Modificació puntual del Pla general d'ordenació referent al canvi de subclau de l'article 102, sistema equipaments comunitaris i serveis tècnics 
    Sant Vicenç de Castellet   Modificació de pla general d'ordenació    28/05/2015   Modificació puntual del Pla general d'ordenació en l'àmbit comprès en el sector les Vives-Pla del Riu I i Pla del Riu II 
    Sant Vicenç de Castellet   Modificació de pla general d'ordenació    12/03/2009   Modificació puntual del Pla general d'ordenació referent a la part de ponent de la parcel·la situada al carrer de Roger de Llúria, entre els carrers de Goya i d'Antoni Maria Claret 
    Sant Vicenç de Castellet   Modificació de pla general d'ordenació    04/08/2011   Modificació puntual del Pla general d'ordenació pel reajustament dels paràmetres de dos solars qualificats de sistema d'equipaments i l'admissió de l'ús d'equipament en un tercer solar 
    Sant Vicenç de Castellet   Modificació de pla general d'ordenació    08/09/2011   Modificació del Pla general d'ordenació en l'àmbit del polígon d'actuació urbanística UA11, a la finca situada en els carrers del Montseny, d'Eduardo Peña i del passeig de Pau Casals 
    Sant Vicenç de Castellet   Modificació de pla general d'ordenació    20/06/2014   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbanística referent a la Normativa, per a la creació del sistema urbanístic d'habitatge dotacional públic HD, article 102 bis, i modificació de la qualificació urbanística del solar de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil amb l'assignació de la qualificació HD 
    Sant Vicenç de Castellet   Modificació de pla general d'ordenació    03/02/2015   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana per al reajustament de la zona verda i la zona d'equipament esportiu 
    Sant Vicenç de Castellet   Modificació de pla general d'ordenació    30/03/2015   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a la regularització de la parcel·la on s'ubica l'edificació sinistrada en l'incendi d'abril de 2013, amb la finalitat de reconèixer l'edificació preexistent i poder iniciar les obres de reconstrucció 
    Sant Vicenç de Castellet   Modificació de pla general d'ordenació    24/01/2019   Modificació puntual del pla general d'ordenació al sector industrial Les Vives Castellet 
    Sant Vicenç de Castellet   Modificació de pla general d'ordenació    22/11/2018   Modificació puntual PGOU, als àmbits de desenvolupament industrial pla del riu i les vives, amb la finalitat d'incloure el vial de connexió i accés al polígon industrial Les Vives 
    Sant Vicenç de Castellet   Text refós normes urbanístiques planejament general    22/09/2006   Text refós de les normes urbanístiques del planejament general 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya