Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sentmenat
  47  expedients - Pàgina  (1  de  3)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Sentmenat   Pla general d'ordenació urbana   04/11/1998   Pla general d'ordenació 
    Sentmenat   Modificació de pla general d'ordenació    30/09/2002   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per donar una nova redacció a l'article 80 
    Sentmenat   Modificació de pla general d'ordenació    11/04/2003   Modificació puntual del Pla general d'ordenació consistent en modificar la profunditat edificable de les finques del passeig Anselm Clavé, 41 i plaça de la Vila, 17 
    Sentmenat   Modificació de pla general d'ordenació    04/10/2006   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a la incorporació d'uns habitatges del paratge de Guanta en l'inventari d'edificacions existents en sòl no urbanitzable 
    Sentmenat   Modificació de pla general d'ordenació    26/10/2006   Modificació puntual del Pla general d'ordenació referent al Pla parcial can Peric 
    Sentmenat   Modificació de pla general d'ordenació    06/03/2007   Modificació puntual del Pla general d'ordenació consistent en la modificació de l'article 57 de les Normes urbanístiques en relació a la reglamentació detallada d'usos en sòl urbà 
    Sentmenat   Modificació de pla general d'ordenació    27/08/2008   Modificació puntual del Pla general d'ordenació en l'àmbit de la Unitat d'actuació 21, can Fargues 
    Sentmenat   Modificació de pla general d'ordenació    24/02/2009   Modificació puntual del Pla general d'ordenació en la finca del carrer de Joaquín Costa, 15-21 
    Sentmenat   Modificació de pla general d'ordenació    03/02/2009   Modificació puntual del Pla general d'ordenació en l'illa delimitada pel carrer de Pau Vila, el carrer de Vila Arrufat, l'avinguda d'Àngel Guimerà i el passatge sense nom, de la urbanització Pedrasanta 
    Sentmenat   Modificació de pla general d'ordenació    26/09/2011   Modificació puntual del Pla general d'ordenació en l'àmbit de les Unitats d'actuació en sòl urbà 16 i 17 
    Sentmenat   Modificació de pla general d'ordenació    08/09/2009   Modificació puntual de l'article 117 de les Normes urbanístiques del Pla general d'ordenació 
    Sentmenat   Modificació de pla general d'ordenació    26/10/2011   Modificació puntual de l'article 152 de les Normes urbanístiques del Pla general d'ordenació municipal 
    Sentmenat   Modificació de pla general d'ordenació    29/01/2014   Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal dels sectors 20 i 22 referits a l'ampliació de can Clapers i sud de la carretera de Caldes 
    Sentmenat   Modificació de pla general d'ordenació    11/12/2014   Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal al sector El Castell 
    Sentmenat   Text refós normes urbanístiques planejament general    07/11/2005   Text refós de les Normes urbanístiques del planejament general 
    Sentmenat   Atribució competència AD plans urbaníst   08/06/2005   Sol·licitud de l'Ajuntament de reconeixement de competències per a l'aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats 
    Sentmenat   Pla parcial d'ordenació   06/11/1987   Modificació del Pla parcial d'ordenació de la zona industrial A 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya