Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Seva
  12  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Solsona   Pla territorial general   22/10/2008   Pla territorial parcial de les Comarques Centrals 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Seva   Pla d'ordenació urbanística municipal    12/01/2007   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Seva   Modificació pla ordenació urbanística municipal    17/06/2009   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal al sector de Can Garriga 
    Seva   Modificació pla ordenació urbanística municipal    21/12/2011   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en el sector Mas Montmany 
    Seva   Modificació pla ordenació urbanística municipal    14/01/2013   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de la parcel·la d'equipaments del polígon industrial l'Avellanet 
    Seva   Modificació pla ordenació urbanística municipal    08/07/2019   Modificació puntual del POUM per l'ampliació de la parcel·la de Can Duran a la zona industrial de Montmany 
    Seva   Modificació pla ordenació urbanística municipal    20/08/2018   Modificació puntual del POUM al sector PAU-5 Estavanell Nou 
    Seva   Modificació pla ordenació urbanística municipal    23/07/2019   Modificació puntual del POUM respecte el traçat del sistema viari entre el P.A.U 5 i Polígon Industrial l'Avellanet  
    Montseny   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   16/09/1977   Pla especial Parc del Montseny 
    Montseny   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   16/12/1981   Modificació de la Normativa del Pla especial del Parc del Montseny 
    Seva   Pla de millora urbana   19/07/2010   Pla de millora urbana 2, Can Garriga 
v.3.1.1 © 2011 Generalitat de Catalunya