Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Teià
  11  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Alella   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner 
    L'Ametlla de Mar   Pla director urbanístic   17/02/2006   Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner per a la correcció d'errades materials detectades 
    Teià   Pla d'ordenació urbanística municipal    12/09/2016   Pla d'ordenació urbanística municipal  
    Teià   Modificació pla parcial urbanístic   21/05/2014   Modificació núm. 2 del Pla parcial urbanístic del sector La Plana 
    Teià   Pla especial urbanístic   -   Pla especial d'equipament municipal dependència per a la brigada municipal nau-magatzem al passeig de Massarosa, 77 
    Teià   Pla de millora urbana   13/12/2017   Pla de millora urbana número 8 per l'ordenació volumètrica de la parcel·la entre els carrers Torrent de les Monges, La Garrotxa i Rafael de Casanovas 
    Teià   Pla de millora urbana   04/06/2018   Pla de millora urbana per a l'ordenació volumètrica de la part sud de l'illa entre el carrer Tenor Viñas, carrer del Pont i avinguda José Roca Suárez-Llanos 
    Teià   Delimitació de la TUC   29/01/2014   Delimitació de la trama urbana consolidada 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya