Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Veciana
  12  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Veciana   Pla d'ordenació urbanística municipal    29/10/2007   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Veciana   Modificació pla ordenació urbanística municipal    06/07/2009   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal amb requalificació del solar de clau 1, casc antic, i clau E7, equipament sense ús específic, a sòl urbà amb clau E5, equipament administratiu, del solar situat a la plaça del poble destinat a la construcció de la nova Casa Consistorial 
    Veciana   Modificació pla ordenació urbanística municipal    23/10/2018   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per a l'adaptació del límit de terme i la realitat paisatgística 
    Veciana   Modificació normes subsidiàries   02/07/2018   Modificació puntual dels articles 133 i 134 de les normes urbanístiques del text refós del POUM.  
    Veciana   Pla parcial urbanístic   14/12/2012   Pla parcial urbanístic del sector UD-I1 pla dels Fiterols 
    Pujalt   Pla especial urbanístic   21/05/2008   Pla especial urbanístic per a la instal·lació del parc eòlic Pujalt 
    Argençola   Pla especial urbanístic   21/05/2008   Pla especial d'infraestructures per a la instal·lació del parc eòlic Turó del Magre 
    Pujalt   Pla especial urbanístic   21/05/2008   Pla especial urbanístic per a la instal·lació del parc eòlic Alta Anoia 
    Veciana   Pla especial urbanístic   17/05/2010   Pla especial urbanístic per a la identificació de les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació 
    Veciana   Modificació pla especial urbanístic   29/05/2012   Modificació puntual del Pla especial urbanístic per a la identificació de les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació corresponent al canvi de la fitxa 42  
    Veciana   Modificació pla especial urbanístic   23/05/2013   Modificació puntual del Pla especial urbanístic per a la identificació de les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació, corresponent al canvi d'ús de la fitxa 22, cal Pep Galindaines 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya