Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Baix Empordà , Castell-Platja d'Aro
  31  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Olot   Pla territorial general   20/10/2006   Pla director territorial de l'Empordà 
    Girona   Pla territorial general   15/10/2010   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Altafulla   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) 
    L'Ametlla de Mar   Pla director urbanístic   17/02/2006   Pla director urbanístic del sistema costaner del àmbits integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense Pla parcial aprovat (PDUSC-2) 
    Begur   Pla director urbanístic   20/06/2019   Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí 
    Altafulla   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) per a la correcció d'errades materials detectades 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   07/10/2014   Modificació del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) i del Pla director urbanístic dels sistemes costaners integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2) relativa a la modificació i a la unificació de les normes urbanístiques d'ambdós instruments DU 
    Castell-Platja d'Aro   Pla d'ordenació urbanística municipal    31/03/2017   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació pla ordenació urbanística municipal    04/12/2017   Modificació puntual núm.1 del POUM delimitació línia d'edificació de carreteres en sòl urbà consolidat a l'àmbit PA-08 Mont d'Aro 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació pla ordenació urbanística municipal    22/02/2018   Modificació puntual núm. 2 del POUM regulació dels establiments d'allotjament turístic 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació pla ordenació urbanística municipal    16/01/2018   Modificació puntual núm. 3 del POUM correció de l'amplada del carrer Gironès 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació pla ordenació urbanística municipal    02/01/2018   Modificació puntual núm. 4 del POUM PA32 oest sant pol 2 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació pla ordenació urbanística municipal    07/03/2019   Modificació puntual núm. 6 del POUM article 178 usos clau 7 (Estanys) 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació pla ordenació urbanística municipal    10/03/2021   Modificació núm. 7 del POUM a l'àmbit de l'illa conformada per l'avinguda Cavall Bernat i els carrers Sa Pubiatina i Punta Rocosa 
    Castell-Platja d'Aro   Pla parcial d'ordenació   05/11/2001   Pla parcial d'ordenació Oest de Sant Pol 
    Castell-Platja d'Aro   Pla parcial d'ordenació   23/09/2003   Pla parcial de Rambla Castell 
    Castell-Platja d'Aro   Pla parcial urbanístic   -   Pla parcial urbanístic Puig d'en Artigues 
    Castell-Platja d'Aro   Pla parcial urbanístic   10/06/2020   Pla parcial SUD7 Eixample Castell 1 
    Castell-Platja d'Aro   Pla especial urbanístic   29/06/2012   Pla especial urbanístic del Càmping Valldaro 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya