Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sant Salvador de Guardiola
  10  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Manresa   Pla director urbanístic   07/12/2006   Pla director urbanístic del Pla del Bages 
    Artesa de Lleida   Pla director urbanístic   27/01/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'eix transversal ferroviari 
    Sant Salvador de Guardiola   Pla d'ordenació urbanística municipal    21/08/2015   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Sant Salvador de Guardiola   Modificació normes subsidiàries   18/12/2014   Modificació puntual de l'article 162 de les Normes urbanístiques de les Normes subsidiàries de planejament 
    Sant Salvador de Guardiola   Pla especial urbanístic   15/12/2008   Pla especial per l'ordenació d'espais i edificacions a la finca ca la Urpina 
    Sant Salvador de Guardiola   Pla especial urbanístic   27/01/2016   Pla especial urbanístic per a la implantació d'un càmping a la finca Comasua 
    Sant Salvador de Guardiola   Pla especial urbanístic   10/04/2012   Pla especial urbanístic per l'adequació d'un sector de cal Miralda per a ús residencial turístic com allotjament rural en la modalitat de masia 
    Sant Salvador de Guardiola   Pla especial urbanístic   28/12/2015   Pla especial urbanístic de catalogació de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable  
    Sant Salvador de Guardiola   Conveni urbanístic    18/06/2003   Conveni urbanístic referent a la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament a l'àmbit comprés entre el carrer Marganell i el carrer de la Moreneta 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya