Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  La Llagosta
  24  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Abrera   Pla director urbanístic   22/04/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'establiment de la Línia Orbital Ferroviària 
    Cardedeu   Pla director urbanístic   21/12/2010   Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Vallès Oriental 
    Granollers   Modificació del pla director urbanístic   27/10/2014   Modificació del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Vallès Oriental, per a deixar sense efecte l'ARE Sector 129, La Bòbila 
    La Llagosta   Pla general d'ordenació urbana   08/04/1987   Pla general d'ordenació 
    La Llagosta   Modificació de pla general d'ordenació    15/02/1991   MODIF. P.G. U.A. 2, BRUTAU 
    La Llagosta   Modificació de pla general d'ordenació    10/12/1993   Modificació puntual del Pla general d'ordenació referent a la Unitat d'actuació 8, Can Baqué 
    La Llagosta   Modificació de pla general d'ordenació    12/07/1996   Modificacions puntuals del Pla general d'ordenació 
    La Llagosta   Modificació de pla general d'ordenació    27/01/1998   Modificacions puntuals del Pla general d'ordenació 
    La Llagosta   Modificació de pla general d'ordenació    18/02/2003   Modificació puntual número 7 del Pla general d'ordenació 
    La Llagosta   Modificació de pla general d'ordenació    17/12/2002   Modificació puntual número 8 del Pla general d'ordenació 
    La Llagosta   Modificació de pla general d'ordenació    20/11/2006   Modificació puntual 9 del Pla general d'ordenació sobre la Unitat d'actuació 11, can Xiquet 
    La Llagosta   Modificació de pla general d'ordenació    11/10/2017   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a la implantació d'un nou Centre d'Assistència Primària 
    La Llagosta   Text refós normes urbanístiques planejament general    27/02/2006   Text refós de les Normes urbanístiques del planejament general 
    La Llagosta   Pla parcial d'ordenació   26/11/2007   Pla parcial d'ordenació Les Planes I 
    La Llagosta   Pla especial   04/12/1987   P.E. DESENVOLUPAMENT INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIA-SECTOR CAN DONADEU 
    La Llagosta   Pla especial   04/09/1996   Pla especial de reforma interior del sector delimitat pels carrers Vic, Cadaqués, 11 de setembre, Verdaguer i Caldes 
    La Llagosta   Pla especial   14/07/1995   Modificació del Pla especial de desenvolupament i infraestructura del sector de Can Donadeu 
    La Llagosta   Pla especial   10/09/1998   Pla especial de millora urbana i reforma interior del sector industrial de la Llagosta 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya