Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Masquefa
  52  expedients - Pàgina  (1  de  3)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Solsona   Pla territorial general   22/10/2008   Pla territorial parcial de les Comarques Centrals 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Masquefa   Revisió pla general ordenació urbana municipal    12/06/1987   Pla general d'ordenació 
    Masquefa   Modificació de pla general d'ordenació    11/10/1996   Modificació del Pla general d'ordenació de la zona les Oliveres, entre el camí i la urbanització Can Valls 
    Masquefa   Modificació de pla general d'ordenació    02/05/1990   MODIF. P.G. U.A. 8, EIXAMPLE SUD 
    Masquefa   Modificació de pla general d'ordenació    02/05/1990   Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector SUP-1, la Pedrosa 
    Masquefa   Modificació de pla general d'ordenació    17/05/1999   Modificacions puntuals del Pla general d'ordenació clau 15 carrer la Fabrica, parcel·les 21-M, UA-11, 156 UA-12 
    Masquefa   Modificació de pla general d'ordenació    13/04/2000   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a la Unitat d'actuació 1, Turó de la Torre 
    Masquefa   Modificació de pla general d'ordenació    14/11/2002   Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector de can Valls 
    Masquefa   Modificació de pla general d'ordenació    19/07/1996   Modificació del Pla general d'ordenació a la zona del dipòsit de la capçalera a la Beguda Alta 
    Masquefa   Modificació de pla general d'ordenació    04/12/1996   Modificació del Pla general d'ordenació a la zona del carrer de l'Estació de la Beguda Alta 
    Masquefa   Modificació de pla general d'ordenació    24/12/1997   Modificacions puntuals del Pla general d'ordenació referent a diferents articles de les Normes urbanístiques 
    Masquefa   Modificació de pla general d'ordenació    18/09/2006   Modificacions puntuals del Pla general d'ordenació 
    Masquefa   Modificació de pla general d'ordenació    12/09/2001   Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector Sant Antoni 
    Masquefa   Modificació de pla general d'ordenació    15/11/2006   Modificació puntual del Pla general d'ordenació dels articles 271 i 273 de les Normes urbanístiques 
    Masquefa   Modificació de pla general d'ordenació    15/05/2008   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a la zona de can Bonastre 
    Masquefa   Modificació de pla general d'ordenació    12/09/2001   Modificació puntual del Pla general d'ordenació de la UA-4, Darreres de l'Església 
    Masquefa   Modificació de pla general d'ordenació    09/09/2002   Modificació puntual de l'article 214.h de les Normes urbanístiques del Pla general d'ordenació referent a la fondària edificable dels garatges 
    Masquefa   Modificació de pla general d'ordenació    01/12/2002   Modificació puntual del Pla general d'ordenació de reordenació i modificació de l'àmbit de la UA5 i requalificació de terreny no urbà per a la ubicació d'equipament escolar 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya