Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Òdena
  37  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Igualada   Pla director urbanístic   09/02/2009   Pla director urbanístic de la Conca d'Òdena 
    Artesa de Lleida   Pla director urbanístic   27/01/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'eix transversal ferroviari 
    Òdena   Revisió pla general ordenació urbana municipal    01/02/2001   Revisió del Pla general d'ordenació 
    Òdena   Modificació de pla general d'ordenació    26/09/2002   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit de les Gavarreres 
    Òdena   Modificació de pla general d'ordenació    15/07/2004   Modificació puntual del Pla general d'ordenació de la finca delimitada al nord per l'antiga carretera N-II; al sud, per la reserva viària de la futura ronda sud i el terme municipal de Vilanova del Camí; a l'est, pel torrent i el terme municipal de Vilanova del Camí, i a l'oest, pel sector industrial les Gavarreres  
    Òdena   Modificació de pla general d'ordenació    25/01/2005   modificació puntual del Pla general d'ordenació referent a l'edifici cal Mussons 
    Òdena   Modificació de pla general d'ordenació    02/02/2007   Modificació del pla general d'ordenació municipal en l'ambit del PP nucli 3: Sant Miquel (I), PP nucli 4: Sant Miquel (II)  
    Òdena   Modificació de pla general d'ordenació    18/10/2007   Modificació de l'article 79 de la Revisió del Pla general d'ordenació en relació amb els patis i les eixides de la zona del casc antic 
    Òdena   Modificació de pla general d'ordenació    16/07/2007   Modificació de l'article 84 de la revisió del Pla general en relació amb la superfície mínima de les parcel·les de petita indústria, clau 6 
    Òdena   Modificació de pla general d'ordenació    06/07/2009   Modificació puntual del Pla general d'ordenació corresponent a la zona d'edificació plurifamiliar aïllada (clau4) 
    Òdena   Modificació de pla general d'ordenació    04/11/2008   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a la creació i regulació del sistema d'habitatge dotacional públic i la qualificació del sòl destinat a aquests sistemes en el sector PP Sant Miquel 
    Òdena   Modificació de pla general d'ordenació    19/02/2010   Modificació puntual del Pla general d'ordenació en relació amb la parcel·la situada al carrer de la Masia, 16 
    Òdena   Modificació de pla general d'ordenació    21/01/2009   Modificació puntual del Pla general d'ordenació relativa al sector Pla de can Riba-Òdena 
    Òdena   Modificació de pla general d'ordenació    03/04/2009   Modificació puntual del Pla general d'ordenació del sector PP nucli 1, can Mestre Vila Vell 
    Òdena   Modificació de pla general d'ordenació    13/09/2010   Modificacions normatives i gràfiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació relativa al sector Pla de can Riba-Òdena 
    Òdena   Modificació de pla general d'ordenació    13/09/2010   Modificació puntual del Pla general d'ordenació relativa a la parcel·la situada a la cantonada del carrer de la Costa, 2 amb el carrer del Mig 
    Òdena   Modificació de pla general d'ordenació    24/11/2017   Modificació puntual del pla general al sector PP Sant Pere 2 industrial Nord 
    Òdena   Modificació de pla general d'ordenació    03/01/2019   Modificació puntual PGOU, ampliació d'usos admesos a zona clau 6, petita indústria 
    Òdena   Modificació de pla general d'ordenació    28/01/2019   Modificació puntual del PGO a la UA Sant Pere 7 "Les Gavarreres" 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya