Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sant Antoni de Vilamajor
  16  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Sant Antoni de Vilamajor   Pla d'ordenació urbanística municipal    08/01/2013   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Sant Antoni de Vilamajor   Modificació pla ordenació urbanística municipal    14/10/2014   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a usos en sòl no urbanitzable 
    Sant Antoni de Vilamajor   Modificació pla ordenació urbanística municipal    03/11/2015   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa al canvi de modalitat de gestió urbanística dels sectors 1 i 2 de sòl urbà 
    Sant Antoni de Vilamajor   Modificació pla ordenació urbanística municipal    01/02/2017   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a una parcel·la d'equipament cultural El Patronat 
    Sant Antoni de Vilamajor   Modificació pla ordenació urbanística municipal    03/02/2017   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a les construccions auxiliars en zona d'edificació aïllada 
    Sant Antoni de Vilamajor   Pla especial urbanístic   20/04/2011   Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable 
    Castellví de Rosanes   Pla especial urbanístic   04/04/2011   Pla especial urbanístic gasoducte Martorell-Figueres 
    Sant Antoni de Vilamajor   Pla especial urbanístic   06/02/2015   Pla especial urbanístic d'assignació d'usos lúdics en zones malmeses a la finca de Can Ribalta de sòl no urbanitzable 
    Sant Antoni de Vilamajor   Pla especial urbanístic   14/09/2015   Pla especial d'infraestructures del carrer Barcelona 
    Sant Antoni de Vilamajor   Modificació pla especial urbanístic   08/08/2016   Modificació puntual del Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable pel que fa a la fitxa 052 de Can Ribalta 
    Sant Antoni de Vilamajor   Conveni urbanístic    21/07/2010   Conveni urbanístic referent als àmbits afectats per la construcció de l'Institut d'Educació Secundària 
    Sant Antoni de Vilamajor   Conveni urbanístic    02/01/2017   Conveni urbanístic en relació a l'execució de l'obra del clavegueram del carrer Barcelona 
    Sant Antoni de Vilamajor   Delimitació de la TUC   17/05/2012   Delimitació de la trama urbana consolidada 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya