Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Avinyonet de Puigventós
  25  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Olot   Pla territorial general   20/10/2006   Pla director territorial de l'Empordà 
    Girona   Pla territorial general   15/10/2010   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Figueres   Pla director urbanístic   24/11/2010   Pla director urbanístic del sistema urbà de Figueres 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Avinyonet de Puigventós   Revisió-adaptació normes subsidiàries   18/02/2004   revisió de les Normes subsidiàries de planejament 
    Avinyonet de Puigventós   Modificació normes subsidiàries   01/10/2004   modificació de les Normes subsidiàries al sector SAU núm. 1 
    Avinyonet de Puigventós   Modificació normes subsidiàries   26/05/2006   modificacó de les Normes subsidiàries dels paràmetres de clau 4D de la urbanització del mas Pau 
    Avinyonet de Puigventós   Modificació normes subsidiàries   14/06/2005   modificació número 3 de les Normes subsidiàries referent als paràmetres de la clau 4d i de la zonificació de les parcel·les 2C, 24, 25, 26, 27 i 28 del mas Pau 
    Avinyonet de Puigventós   Modificació normes subsidiàries   20/08/2008   modificació de les Normes subsidiàries al SAU 4 
    Avinyonet de Puigventós   Modificació normes subsidiàries   20/01/2010   Cinc modificacions de les Normes subsidiàries 
    Avinyonet de Puigventós   Modificació normes subsidiàries   17/09/2010   modificació de les Normes subsidiàries relativa al centre cultural Puigventós 
    Avinyonet de Puigventós   Modificació normes subsidiàries   21/09/2010   Conjunt d'onze modificacions puntuals de les Normes subsidiàries 
    Avinyonet de Puigventós   Modificació normes subsidiàries   14/10/2016   Modificació de les Normes subsidiàries de l'àmbit UA1 
    Avinyonet de Puigventós   Modificació normes subsidiàries   29/01/2020   Modificació número 8: conjunt de 17 modificacions de les NNSS 
    Avinyonet de Puigventós   Pla parcial urbanístic   18/11/2004   Pla parcial sector SAU núm. 1 
    Avinyonet de Puigventós   Pla especial urbanístic   -   Pla especial per la construcció del gasoducte Serinyà-Figueres 
    Avinyonet de Puigventós   Pla especial urbanístic   02/10/2007   Pla especial mas Falgarona 
    Serinyà   Pla especial urbanístic   25/02/2010   Pla especial de la línia A 132 kV SE Serinyà - suport T.101 de la línia 132KV SE Figueres - SE Llançà 
    Avinyonet de Puigventós   Pla especial urbanístic   24/11/2009   Pla especial urbanístic d'identificació i regulació de masies i cases rurals 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya