Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Boadella i les Escaules
  13  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Olot   Pla territorial general   20/10/2006   Pla director territorial de l'Empordà 
    Girona   Pla territorial general   15/10/2010   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Boadella i les Escaules    Normes subsidiàries tipus a i tipus b   28/12/2000   Normes subsidiàries de planejament 
    Boadella i les Escaules    Modificació normes subsidiàries   24/12/2018   Modificació de les Normes subsidiàries en l'àmbit del Pla de millora urbana de la UA1 
    Boadella i les Escaules    Pla especial urbanístic   17/02/2009   Pla especial de masies i cases rurals 
    Boadella i les Escaules    Pla especial urbanístic   30/01/2019   Pla especial d'obertura d'un camí a les Escaules en sòl no urbanitzable 
    Boadella i les Escaules    Pla de millora urbana   24/08/2006   Pla de millora urbana de la UA3 
    Boadella i les Escaules    Pla de millora urbana   08/04/2009   Pla de millora urbana de la AU1 de Boadella 
    Boadella i les Escaules    Conveni urbanístic    -   Conveni signat entre l'Ajuntament i l'empresa Eminteco, SL en la reparcel·lació de la UA1 
    Boadella i les Escaules    Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic signat entre l'Ajuntament i la societat Eminteco, SL referent a les compensacions per construir un equipament amb dos edificis 
    Boadella i les Escaules    Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic entre l'Ajuntament i el Sr. Josep i Ana Buxeda Cufí 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya