Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Lloret de Mar
  51  expedients - Pàgina  (1  de  3)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Girona   Pla territorial general   15/10/2010   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Alella   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner 
    L'Ametlla de Mar   Pla director urbanístic   17/02/2006   Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner per a la correcció d'errades materials detectades 
    Lloret de Mar   Modificació de pla general d'ordenació    09/09/1996   Modificació de Pla general en la unitat d'actuació núm. 4 
    Lloret de Mar   Pla d'ordenació urbanística municipal    24/10/2007   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Lloret de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    26/05/2009   Modificació de l'article 183 de la normativa del Pla d'ordenació urbanística 
    Lloret de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    02/03/2010   Modificació del Pla d'ordenació urbanística en els articles 11, 79, 99, 101, 108, 110, 132, 140, 164, 184 i Disposició Transitòria segona de la normativa i dels plànols d'ordenació D6a, E4b, G3a, G3b, G4c, G4d, G5a i G6c i correcció d'errors materials 
    Lloret de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    25/03/2011   Modificació de l'article 210 del Pla d'ordenació urbanística 
    Lloret de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    10/05/2010   modificació de l'article 49 del Pla d'ordenació urbanística 
    Lloret de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    03/08/2011   Modificació del Pla d'ordenació urbanística de l'article 201 de la normativa urbanística - zona Dalt del Puig 
    Lloret de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    14/03/2013   Modificació del Pla d'ordenació urbanística en relació al Camp de Golf Suro Gros 
    Lloret de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    14/05/2014   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal en relació als criteris hidrològics 
    Lloret de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    03/08/2011   Modificació del Pla d'ordenació urbanística en relació a l'art. 53 - Equipament de Can Buc 
    Lloret de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    -   Modificació del POUM en relació amb l'espai lliure i equipament al c/ Holanda (PMU 5 UCSA i PAU 25 Font Bandina i de Sant Llorenç) i correccions dels espais lliures al PPU 10 Passapera-l'Àngel 
    Lloret de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    21/03/2012   Modificació del Pla d'ordenació urbanística en els articles 222 i 245 de la normativa i dels plànols d'ordenació C8c, E5b, F3a, F3c i G4d i correcció d'errors materials 
    Lloret de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    07/05/2013   Modificació del Pla d'ordenació urbanística en els articles 99.2, 105.2 i 183.3 Cobertes; Pati d'illa i elements i instal·lacions en Verd Privat 
    Lloret de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    27/11/2013   Modificació del Pla d'ordenació urbanística en els articles 142, 150, 156, 162, 181 i 191 relatius als usos 
    Lloret de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    25/11/2016   Modificació del Pla d'ordenació urbanística en els articles 198 i 231 i plànols d'ordenació F6d, F6b, G6c, G6a, G6d en l'àmbit de Serra Brava 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya