Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Roquetes
  44  expedients - Pàgina  (1  de  3)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Tortosa   Pla territorial general   19/08/2010   Pla territorial de les Terres de l'Ebre  
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Alcanar   Pla director urbanístic   10/03/2016   Pla director urbanístic, construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l'Ebre 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Roquetes   Revisió pla general ordenació urbana municipal    07/11/2003   Revisió del Pla general d'ordenació 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    13/05/2004   correcció d'errada material del Pla general d'ordenació urbana, referent a l'omissió de la Unitat d'Actuació 15.1, existent en el Planejament anterior, i no grafiada en la revisió del PGOU (pendent d'urbanitzar), 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    22/07/2005   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana, sector A, sòl urbanitzable delimitat 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    16/11/2005   correcció d'errada material del Pla general d'ordenació urbana, relatiu a una part de la mançana que hi ha entre el carrer Mangrane i Sant Antoni i que dona front al carrer Major quant a l'edificabilitat permesa que hauria de ser planta baixa més quatre plantes i no planta baixa més tres, 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    17/03/2006   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana, ús comercial en l'àmbit del Pla de l'Estació, 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    15/03/2006   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana, Subsector D2.1 dins de l'àmbit del polígon de la Ravaleta, 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    -   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana, UA-3.4, casc urbà de la població, 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    -   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana, ajust de l'ample d'un tram de la via que va entre els nuclis urbans de Roquetes i Jesús, 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    17/01/2008   correcció d'errada material del Pla general d'ordenació urbana, delimitació de la vialitat en sòl urbà, al carrer de la Cinta, 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    12/02/2008   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana, del carrer E entre les unitats d'actuació 14.1, 14.2 i Sector 1, 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    17/01/2008   correcció d'errada material del Pla general d'ordenació urbana, referent a adequar la normativa del Pla parcial del subsector D2.1 a les determinacions del Pla parcial "Antic Hort d'en gas", 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    16/04/2008   modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana, referent al subsector D2.1 dins de l'àmbit del polígon de l'Antic Hort d'en Gas,  
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    21/01/2010   Modificació del Pla general d'ordenació urbana, Sector O, 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    07/04/2009   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana, Sector B, 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    14/03/2011   Modificació del Pla general d'ordenació urbana, article 136,2, referent a les tanques de la urbanització Pilans,  
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    27/01/2012   Modificació del Pla general d'ordenació urbana, modificació dels usos a la zona d'equipament clau E i Ea, 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya