Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  >  Consulta >  Resultats de la consulta >  Detall de l'expedient >  Consulta de documents Tornar  
     Consulta de documents      
Índex
 
Documents
Premeu sobre el nom del document per a que es mostri en el visualitzador
  MemÚria
  Normativa
  A.11.Estructura viaria actual
  A.12.Xarxa general d'abastament d'aigua potable estat actual
  A.12.01.Xarxa general d'abastament d'aigua potable estat actual
  A.12.02.Xarxa general d'abastament d'aigua potable estat actual
  A.12.03.Xarxa general d'abastament d'aigua potable estat actual
  A.12.04.Xarxa general d'abastament d'aigua potable estat actual
  A.13.Xarxa general gas estat actual
  A.13.01.Xarxa general gas estat actual
  A.13.02.Xarxa general gas estat actual
  A.13.03.Xarxa general gas estat actual
  A.13.04.Xarxa general gas estat actual
  A.14.Xarxa general elťctrica estat actual
  A.14.01.Xarxa general elťctrica estat actual
  A.14.02.Xarxa general elťctrica estat actual
  A.14.03.Xarxa general elťctrica estat actual
  A.14.04.Xarxa general elťctrica estat actual
  A.15.Xarxa general de sanejament estat actual
  A.15.01.Xarxa general de sanejament estat actual
  A.15.02.Xarxa general de sanejament estat actual
  A.15.03.Xarxa general de sanejament estat actual
  A.15.04.Xarxa general de sanejament estat actual
  A.16.Xarxa general d'enllumenat pķblic estat actual
  A.16.01.Xarxa general d'enllumenat pķblic estat actual
  A.16.02.Xarxa general d'enllumenat pķblic estat actual
  A.16.03.Xarxa general d'enllumenat pķblic estat actual
  A.16.04.Xarxa general d'enllumenat pķblic estat actual
  A.17.Xarxa general de telefonia soterrada estat actual
  A.17.01.Xarxa general de telefonia soterrada estat actual
  A.17.02.Xarxa general de telefonia soterrada estat actual
  A.17.03.Xarxa general de telefonia soterrada estat actual
  A.17.04.Xarxa general de telefonia soterrada estat actual
  A.18.Anŗlisis de la mobilitat i conflictes
  A.19.Detecciů de problemes actuals
  A.20.Eixos possibles del creixement urbŗ segins avanÁ de planejament
  A.21.Propostes d'intervenciů segons avanÁ de planejament
  A.01.Situaciů
  A.02.EmplaÁament
  A.03.Classificaciů del sÚl segons planejament vigent
  A.04.Zonificaciů actual del sÚl urbŗ
  A.04.01.Zonificaciů actual del sÚl urbŗ
  A.04.02.Zonificaciů actual del sÚl urbŗ
  A.04.03.Zonificaciů actual del sÚl urbŗ
  A.04.04.Zonificaciů actual del sÚl urbŗ
  A.04.05.Zonificaciů actual del sÚl urbŗ
  A.04.06.Zonificaciů actual del sÚl urbŗ
  A.04.07.Zonificaciů actual del sÚl urbŗ
  A.04.08.Zonificaciů actual del sÚl urbŗ
  A.04.09.Zonificaciů actual del sÚl urbŗ
  A.04.10.Zonificaciů actual del sÚl urbŗ
  A.04.11.Zonificaciů actual del sÚl urbŗ
  A.04.12.Zonificaciů actual del sÚl urbŗ
  A.05.Situaciů dels equipaments
  A.06.Zonificaciů actual del sÚl no urbanitzable
  A.06.01.Zonificaciů actual del sÚl no urbanitzable
  A.06.02.Zonificaciů actual del sÚl no urbanitzable
  A.06.03.Zonificaciů actual del sÚl no urbanitzable
  A.06.04.Zonificaciů actual del sÚl no urbanitzable
  A.06.05.Zonificaciů actual del sÚl no urbanitzable
  A.07.Estat actual de les alÁades d'edificaciů
  A.08.Grau de consolidaciů de l'habitatge en sÚl urbŗ
  A.09.Estructura de la propietat en sÚl urbŗ i en sÚl urbanitzable
  A.09.01.Estructura de la propietat en sÚl urbŗ i en sÚl urbanitzable
  A.09.02.Estructura de la propietat en sÚl urbŗ i en sÚl urbanitzable
  A.09.03.Estructura de la propietat en sÚl urbŗ i en sÚl urbanitzable
  A.09.04.Estructura de la propietat en sÚl urbŗ i en sÚl urbanitzable
  A.09.05.Estructura de la propietat en sÚl urbŗ i en sÚl urbanitzable
  A.09.06.Estructura de la propietat en sÚl urbŗ i en sÚl urbanitzable
  A.09.07.Estructura de la propietat en sÚl urbŗ i en sÚl urbanitzable
  A.09.08.Estructura de la propietat en sÚl urbŗ i en sÚl urbanitzable
  A.09.09.Estructura de la propietat en sÚl urbŗ i en sÚl urbanitzable
  A.09.10.Estructura de la propietat en sÚl urbŗ i en sÚl urbanitzable
  A.09.11.Estructura de la propietat en sÚl urbŗ i en sÚl urbanitzable
  A.09.12.Estructura de la propietat en sÚl urbŗ i en sÚl urbanitzable
  A.10.Estructura de la propietat en sÚl no urbanitzable
  A.10.01.Estructura de la propietat en sÚl no urbanitzable
  A.10.02.Estructura de la propietat en sÚl no urbanitzable
  A.10.03.Estructura de la propietat en sÚl no urbanitzable
  A.10.04.Estructura de la propietat en sÚl no urbanitzable
  A.10.05.Estructura de la propietat en sÚl no urbanitzable
  B.01.Xarxa general d'abastament d'aigua potable proposta indicativa
  B.01.01.Xarxa general d'abastament d'aigua potable proposta indicativa
  B.01.02.Xarxa general d'abastament d'aigua potable proposta indicativa
  B.01.03.Xarxa general d'abastament d'aigua potable proposta indicativa
  B.01.04.Xarxa general d'abastament d'aigua potable proposta indicativa
  B.02.Xarxa general de gas proposta indicativa
  B.02.01.Xarxa general de gas proposta indicativa
  B.02.02.Xarxa general de gas proposta indicativa
  B.02.03.Xarxa general de gas proposta indicativa
  B.02.04.Xarxa general de gas proposta indicativa
  B.03.Xarxa general elŤctrica proposta indicativa
  B.03.01.Xarxa general elŤctrica proposta indicativa
  B.03.02.Xarxa general elŤctrica proposta indicativa
  B.03.03.Xarxa general elŤctrica proposta indicativa
  B.03.04.Xarxa general elŤctrica proposta indicativa
  B.04.Xarxa general de sanejament proposta indicativa
  B.04.01.Xarxa general de sanejament proposta indicativa
  B.04.02.Xarxa general de sanejament proposta indicativa
  B.04.03.Xarxa general de sanejament proposta indicativa
  B.04.04.Xarxa general de sanejament proposta indicativa
  B.05..Xarxa general d'enllumenat pķblic proposta indicativa
  B.05.01.Xarxa general d'enllumenat pķblic proposta indicativa
  B.05.02.Xarxa general d'enllumenat pķblic proposta indicativa
  B.05.03.Xarxa general d'enllumenat pķblic proposta indicativa
  B.05.04.Xarxa general d'enllumenat pķblic proposta indicativa
  B.06.Xarxa general de telefonia soterrada proposta indicativa
  B.06.01.Xarxa general de telefonia soterrada proposta indicativa
  B.06.02.Xarxa general de telefonia soterrada proposta indicativa
  B.06.03.Xarxa general de telefonia soterrada proposta indicativa
  B.06.04.Xarxa general de telefonia soterrada proposta indicativa
  B.07.Xarxa general de comunicaciů proposta indicativa
  C.01.RŤgim urbanŪstic del sÚl.Classificaciů del sÚl
  C.02.01.RŤgim del sÚl urbŗ,qualificacions del sÚl,sectors desenvolupament
  C.02.02.RŤgim del sÚl urbŗ,qualificacions del sÚl,sectors desenvolupament
  C.02.03.RŤgim del sÚl urbŗ,qualificacions del sÚl,sectors desenvolupament
  C.02.04.RŤgim del sÚl urbŗ,qualificacions del sÚl,sectors desenvolupament
  C.02.05.RŤgim del sÚl urbŗ,qualificacions del sÚl,sectors desenvolupament
  C.02.06.RŤgim del sÚl urbŗ,qualificacions del sÚl,sectors desenvolupament
  C.02.07.RŤgim del sÚl urbŗ,qualificacions del sÚl,sectors desenvolupament
  C.02.08.RŤgim del sÚl urbŗ,qualificacions del sÚl,sectors desenvolupament
  C.02.09.RŤgim del sÚl urbŗ,qualificacions del sÚl,sectors desenvolupament
  C.02.10.RŤgim del sÚl urbŗ,qualificacions del sÚl,sectors desenvolupament
  C.02.11.RŤgim del sÚl urbŗ,qualificacions del sÚl,sectors desenvolupament
  C.02.12.RŤgim del sÚl urbŗ,qualificacions del sÚl,sectors desenvolupament
  C.02.13.RŤgim del sÚl urbŗ,qualificacions del sÚl,sectors desenvolupament
  C.02.14.RŤgim del sÚl urbŗ,qualificacions del sÚl,sectors desenvolupament
  C.02.15.RŤgim del sÚl urbŗ,qualificacions del sÚl,sectors desenvolupament
  C.02.16.RŤgim del sÚl urbŗ,qualificacions del sÚl,sectors desenvolupament
  C.02.17.RŤgim del sÚl urbŗ,qualificacions del sÚl,sectors desenvolupament
  C.03.RŤgim del sÚl no urbanitzable.Zonificaciů i usos
  C.03.01.RŤgim del sÚl no urbanitzable.Zonificaciů i usos
  C.03.02.RŤgim del sÚl no urbanitzable.Zonificaciů i usos
  C.03.03.RŤgim del sÚl no urbanitzable.Zonificaciů i usos
  C.03.04.RŤgim del sÚl no urbanitzable.Zonificaciů i usos
  C.03.05.RŤgim del sÚl no urbanitzable.Zonificaciů i usos
  C.04.Delimitaciů dels sectors de desenvolupament en sÚl urbŗ
  C.05.Delimitaciů dels sectors de desenvolupament en sÚl urbanitzable delimitat
  C.06.Delimitaciů dels sectors de desenvolupament en sÚl no urbanitzable
  C.07.01.Inventari d'edificis en sÚl no urbanitzable
  C.07.02.Inventari d'edificis en sÚl no urbanitzable
  C.07.03.Inventari d'edificis en sÚl no urbanitzable
  C.07.04.Inventari d'edificis en sÚl no urbanitzable
  C.07.05.Inventari d'edificis en sÚl no urbanitzable
  C.08.Catŗleg d'elements a protegir
  C.09.Localitzaciů de les actuacions a desenvolupar
  Mobilitat
  Bens_protegits
  Masies
  Acord
  Estudi_inundabilitat
  Estudi_ronda_sud
  Estudi_soterrament_tren
  Normativa_telecomunicacions_municipal
  Relaciů_construccions_efŪmeres_sÚl_no_urbanitzable
  Doc_ambiental
 
    
 
Actualitzeu l'Acrobat Reader a la darrera versiů per optimitzar la visualitzaciů dels documents
Municipi: Vilanova del CamŪ
Núm. expedient: 2002 / 005056 / N
Tema: Pla d'ordenaciů urbanŪstica municipal
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya