Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  >  Consulta >  Resultats de la consulta >  Detall de l'expedient >  Consulta de documents Tornar  
     Consulta de documents      
Índex
 
Documents
Premeu sobre el nom del document per a que es mostri en el visualitzador
  Social
  Memòria
  Annexos
  Normativa
  07.1.Xarxes generals de serveis existents. Xarxa elèctrica
  07.2.Xarxa general existent. Xarxa d'aigua potable
  07.3.Xarxa general existent. Xarxa de sanejament
  07.4.Xarxa general existent. Xarxa de gas
  08.Xarxa general. Viària
  Emmarcament i ortofotos
  03.1.Característiques topogràfiques. Estudi de pendents
  03.2.Característiques topogràfiques. Pendents superiors al 20%
  03.3.Característiques topogràfiques. Pendents en sòl urbà
  03.4.Característiques topogràfiques. Topografia i xarxa hídrica
  03.5.Característiques topogràfiques. Estudi hipsomètric
  04.Usos i aprofitaments. Planejament vigent
  05.Inundabilitat
  06.Àmbits de protecció. Pla d'espais d'interès natural
  01.Classificació del sòl
  02.Estructura del territori
  07.Xarxa elèctirca
  07.2.Xarxes generals de serveis. Xarxa d'aigua potable
  07.3.Xarxes generals de serveis. Xarxa de sanejament
  07.4.Xarxes generals de serveis. Xarxa de gas
  03.Sectors. Planejament derivat
  04.Catalogació. Béns a protegir i masies i cases rurals
  05.Ordenació. Sòl urbà fora de PMU
  06.Ordenació. Sòl no urbanitzable
  08.Franges de protecció d'incendis
  09.Ordenació. Resum
  Mobilitat
  Béns Protegits
  Masies i cases rurals
  Correccions d'errada Acord 05.11.09
  Correccions d'errada Acord 15.04.2010
  Acord
  Acord CTUB Correcció d'errades 05.11.09
  Acord CTUB Correcció d'errades 15.04.2010
  prop vallro
  vallroma prop-20100205
  Informe_sostenibilitat
  Memòria
 
    
 
Actualitzeu l'Acrobat Reader a la darrera versió per optimitzar la visualització dels documents
Municipi: Vallromanes
Núm. expedient: 2006 / 025380 / B
Tema: Pla d'ordenació urbanística municipal
v.3.0.3 © 2011 Generalitat de Catalunya