Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sitges
  71  expedients - Pàgina  (1  de  4)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació    Tema Sort 
    Castelldefels   Pla parcial d'ordenació   -   P.P. BANYS DE CASTELLDEFELS 
    Sitges   Pla de millora urbana   -   Pla de millora urbana 5 Porta de les Botigues 
    Sitges   Pla de millora urbana   -   Pla de millora urbana d'integració dels usos comercials en el casc antic  
    Sitges   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic pel desenvolupament dels equipaments públics al nucli de les Botigues de Sitges, Dotacions Vallbona, i l'Addenda al Conveni 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    23/04/2019   Modificació puntual XXVII del Pla d'ordenació urbanística municipal, relativa a l'àmbit del carrer Ferrocarril, 1-3, 5 i 7, de les Botigues 
    Sitges   Modificació de les TUC   30/01/2019   Modificació de la Delimitació de la trama urbana consolidada 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    28/12/2018   Modificació puntual XLVII del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la regulació de l'ús d'habitatges d'ús turístic 
    Sitges   Modificació pla de millora urbana   29/11/2018   Modificació del Pla de millora urbana 17, usos del centre històric 
    Sitges   Modificació pla de millora urbana   07/11/2018   Modificació del Pla de millora urbana (PMU14), La Granja Est-Illa A, finca resultant A  
    Sitges   Modificació pla parcial urbanístic   31/10/2018   Modificació d'errades materials a la Normativa urbanística i a la documentació gràfica del Pla parcial urbanístic 1, La Plana-Santa Barbara-Vallpineda, a la parcel·la 57,1 situada al carrer jacint Picas i Cardó, 2  
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    12/06/2018   Modificació puntual XXX del Pla d'ordenació urbanística municipal, en referència a la línia de limitació de la clau B2 en el camí d'accés a La Pedrera Les Coves, al nucli del Garraf 
    Sitges   Conveni urbanístic    08/05/2018   Conveni urbanístic entre l'ajuntament de Sitges i la Junta de Compensació del PPU 1, La Plana-Santa Barbara-Vallpineda 
    Sitges   Conveni urbanístic    30/04/2018   Conveni urbanístic per a la urbanització anticipada de la rotonda i e la modificació del traçat del vial d'accés ala urbanització Quint Mar, escola Agnés 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Sitges   Pla especial urbanístic   13/04/2018   Pla especial de concreció volumètrica d'un equipament en el cementiri de Les Pruelles 
    Sitges   Pla parcial urbanístic   07/03/2017   Pla parcial número 6, la Bòbila II 
    Sitges   Pla de millora urbana   13/12/2016   Pla de millora urbana PMU 10, Sota Fondac 
    Sitges   Pla de millora urbana   14/10/2016   Pla de millora urbana 15, dotacions Vallbona  
    Sitges   Modificació de les TUC   07/10/2016   Modificació de la Trama urbana consolidada  
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    13/09/2016   Modificació puntual XX del Pla d'ordenació urbanística municipal en el sector PPU-6, la Bòvila II 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya