Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sitges
  72  expedients - Pàgina  (2  de  4)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació    Tema Sort 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    13/09/2016   Modificació puntual XX del Pla d'ordenació urbanística municipal en el sector PPU-6, la Bòvila II 
    Sitges   Modificació pla de millora urbana   08/08/2016   Modificació puntual del Pla de millora urbana 14, Granja Est, Illa B, finca resultant C 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    05/07/2016   Modificació puntual XXIX del Pla d'ordenació urbanística municipal en referència al carrer Bernat de Fonollar, 11 i carrer Sant Joan, 5, 7 i 9 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    08/06/2016   Modificació puntual XXXV del Pla d'ordenació urbanística municipal en referència a l'ajust dels usos admesos a la fitxa reguladora del Pla especial 4, Estació de Servei El Molí 
    Sitges   Pla de millora urbana   18/08/2015   Pla de millora urbana en l'àmbit del PAU-19 per a concreció de paràmetres edificatoris a les parcel·les 2 i 3 del PAU-21, Sant Muç 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    22/07/2015   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal XXIII a l'àmbit del PAU 16 Garraf Oest 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    16/06/2015   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en referència a la línia d'edificació en el marge muntanya del tram de la carretera C-246 entre el PK 20+961 i el PK 21+501 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    15/05/2015   Modificació puntual núm. XXVI del Pla d'ordenació urbanística municipal en referència al carrer Àngel Guimerà, parcel·les núm. 10 a 18 
    Sitges   Pla especial urbanístic   17/11/2014   Modificació del Pla especial urbanístic Fundació Ave Maria 
    Sant Pere de Ribes   Pla especial urbanístic   13/05/2013   Pla especial urbanístic de la instal·lació de tres noves línies subterrànies 25 kV Vertix, Sitges 1 i Sitges 2 des de Sant Pere de Ribes i variant de línies subterrànies 25 kV can Coll, Renfe 1 i Renfe 2 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    04/02/2013   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal (XII) relativa a la normativa urbanística i les ordenances d'edificació 
    Sitges   Pla de millora urbana   09/08/2012   Pla de millora urbana 8 Caleta de Sant Antoni 
    Sitges   Conveni urbanístic    28/06/2011   Conveni urbanístic per al desenvolupament de la modificació puntual VIII del Pla d'ordenació urbanística municipal amb referència a l'àmbit d'actuacció urbanística situat a la carretera C-246, PK 39,600  
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    16/05/2011   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, X, equipaments públics dotacions Vallbona 
    Sitges   Pla especial urbanístic   13/09/2010   Pla especial del port d'Aiguadolç 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    08/07/2010   Modificació puntual Pla d'ordenació urbanística municipal, XI, referent a la zona verda entre l'estació del ferrocarril i el carrer Hort Gran  
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Abrera   Pla director urbanístic   22/04/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'establiment de la Línia Orbital Ferroviària 
    Sitges   Pla especial urbanístic   25/11/2009   Pla especial urbanístic de la parcel.la D0* situada dins del sector APE 8, Plans d'Aiguadolç 
    Sitges   Pla parcial urbanístic   17/09/2009   Pla parcial urbanístic 1 la Plana - Santa Bàrbara - Vallpineda 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya